Licens för 2 pistoler i samma klass?

Myndigheten avslår ansökan av en Pardini GT9 (9mm) med 6" pipa, med syfte målskjutning och tävlande i “precision” med motivering att det redan innehavs ett vapen i samma klass (Colt (.45) med 5" pipa).

Och att detta vapen “går” att använda i precision.
Myndigheten påpekar att de kan ge licens för “dubblett” vapen, “om tävling sker på hög nivå”.
Att delta på SM i fält är uppenbart inte tillräckligt hög nivå tävlingsmässigt.

Detta skulle kunna leda till prejudikat att det inte går att inneha 2 vapen i samma klass, så länge de är “användbara” i de olika tävlingsformerna som finns.

Tar gärna emot synpunkter och argument, och om hur vanligt det är med licens för två vapen i samma kategori.

Motionsskytten som är aktiv i många grenar har behov av många olika vapen.
Elitskytten har behov av reservvapen för den gren denne är elit i.

Detta är inget nytt och leder inte till några prejudikat eftersom det redan är praxis.

Det är så juridiken är utformad och det är inte jättesvårt att se handläggarens resonemang utifrån ovanstående. Argumenterar du utifrån tävlingsresultat och att du behöver det nya vapnet som reserv så har du mer kött på benen, men samtidigt får du ju komma med en rimlig förklaring till hur två så olika vapen kan vara reserv åt varandra. Att du är aktiv i SM i Fält är ju helt irrelevant om du ska argumentera för att du behöver ett reservvapen i Precision.

Du skulle sökt den ena på Prec A och den andra på Prec B, eller ena på Prec A och andra på Fält A, eller annat motsvarande. Då behöver du bara motivera med aktivitet, inte med resultat.

3 gillningar

Vänta 2 veckor sen söker du igen. Du behöver bara skriva ex nationellt skytte. Det är ett lotteri :+1:t2:

2 gillningar

Hej och tack för svar. Colt 45 är ändamål Fält A, den nya 9mm med 6" pipa Precision A.
Trots argument om annan kaliber och piplängd blev det avslag. Tydligen ett lotteri med licens.

Tack för svar. Kan vara ett alternativ. :+1:

Motivera att man har siktet olika inställt mellan fält och precision samt andra vikter och kolvar, vilket är omöjligt att hinna ändra mellan tävlingarna om det är samma dag.
Har man lite munläder och ringer handläggaren och förklarar skillnaden mellan olika skyttegrenar är det inga problem.
Största problemet med handläggarna är att dom oftast inte har en susning om skytte utan bara läser lite ytligt vad man skjuter och då är det ju lätt att tro att man kan använda en och samma vapen.

1 gillning

Det är fullkomligt trivialt att argumentera för ett vapen i fält och ett annat i precision, eftersom grenarna är så olika. Som Jamtland säger, siktet är ställt olika. Ett lättare och kortare vapen behövs i fält, pga målväxlingar. Kortare visirlinje för att det ska vara enklare att hitta siktbild snabbt. Bara off the top of my head.

Vill man börja bråka på riktigt så kan man påpeka att PM inte har något som helst att göra med vad man “kan” använda vapen till, utan det är föreningen som intygar att man har behov av det nya vapnet. Men börjar man läsa lagen för handläggare så kan det snabbt bli avslag bara för att de blir på dåligt humör.

Sedan kan så klart handläggaren vägra gå med på det eftersom de är individer och vissa av dem är dumma i huvudet. Då kan man antingen överklaga till förvaltningsrätten (dålig idé utan att ha bra representation) eller helt enkelt söka igen. Skulle uppskatta att det är få handläggare som är så korkade att de inte förstår skillnaden om man förklarar på rätt sätt.

2 gillningar

Helt enig. Borde krävas utbildning för att sitta med vapentillstånd. Och det borde finnas bättre riktlinjer, så att inte varje skytt måste argumentera om det mest fundamentala skillnader. Utan kunskap och riktlinjer ökar rättsosäkerheten och respekten för myndigheten, då det kan förefalla godtyckligt hur tillstånd ges.

Bra synpunkter! Tack…!

ja men nja. ja, klart att handläggare måste ha kunskap om olika slags vapenanvändning. men det är också självklart att varje prospektiv vapenägare måste kunna deklarera sin planerade användning av vapnet och i detalj argumentera för sitt behov av detsamma, trivialt eller ej. annars blir det ju också det lite godtyckligt. det är faktiskt inte mycket begärt, med tanke på att det inte är unnat alla (och ska inte vara, anser jag) att inneha vapen.

1 gillning

Jag har två .22 or, en för fält och en för nationellt (Morini o GSP)
Har en .40 och en 9 mm. med samma piplängd (Tanfoglio).
Vad du söker på är två skilda kalibrar och olika piplängd, borde inte vara något problem.
Motivera behovet mer specifikt.

2 gillningar

Min handläggare mailade och frågade vad jag skulle ha pistolerna till eftersom jag sökte på två 6" nior (en Pardini GT9 och en SIG p210-5). Hon bad mig förklara närmre i ett mail så räckte det så.

1 gillning

Köpte mitt första A-vapen med fasta och ej justerbara riktmedel. Mitt andra A-vapen hade justerbart riktmedel. Sökte även på ett tredje A-vapen men då för B-klass. Samtliga gick igenom.

1 gillning

Intressant. A-vapen för B-klass. Vad innebär det i praktiken? Tjänstevapen med tryckesjobb (1000g) och anatomisk kolv?

Det innebär egentligen ingenting annat än att du kan tävla med ett helt vanligt A-vapen i B-klass fast där du då inte har krav på anslagsenergi som du har i A-klass dvs du kan skjuta fjösladdningar med A-vapen.

Givetvis kan du modda A-vapnet till B-klass-spec men då kan du inte använda A-vapnet i A-klass.

Summa summarum du gör det ju inte lättare för dig men om du vill ha en ett extra A-vapen i garderoben så kan du göra på detta vis. Sedan borde du kunna skaffa ett B-vapen för bana iaf.

1 gillning

Väldigt bra argumentering :ok_hand:, hur motiverar man behovet av ett speciellt A-vapen för “fjösladdningar”?
:thinking:

1 gillning

Myndigheten avslår ansökan av en Pardini GT9 (9mm) med 6" pipa, med syfte målskjutning och tävlande i “precision” med motivering att det redan innehavs ett vapen i samma klass (Colt (.45) med 5" pipa).

En förtydling? Hade du sökt 1911:an på “Fält / A” och nu sökte Pardinin på “Precision / A”? Det är nämligen EXTREMT viktigt att man håller koll på vad man sökt tidigare vapen på, så att man inte av misstag söker på både samma gren och vapengrupp. Om du till exempel först sökte på Precision och sedan mest har använt den till Fält så är det inget polisen tar hänsyn till (om du inte kan argumentera för varför du har “bytt” syfte, många handläggare godkänner att man flyttar om lite om man har bra skäl) Formulären för föreningsintyg är ganska enkla att råka göra små administrativa misstag på, som får stora konsekvenser på själva ansökan.

Detta skulle kunna leda till prejudikat att det inte går att inneha 2 vapen i samma klass, så länge de är “användbara” i de olika tävlingsformerna som finns.

Det blir inga prejudikat om inte sökande driver målet vidare efter avslag. I just detta fall skulle det dessutom kräva att man är en idiot och driver det själv, tar man hjälp av vilken semi-kompetent advokat som helst petar de enkelt hål på handläggarens argument. Men det är ju extremt mycket dyrare än att bara söka igen och hoppas på bättre tur i handläggar-lotteriet.

1 gillning

En sak som jag undrar ang just detta är huruvida tidigare avslag kan ligga till last för framtida ansökningar? De lär ju finnas i registret iaf, sen om de “räknas in”, ja det är frågan.

1 gillning

Så vitt jag förstår så ska inte avslagna ansökningar ligga kvar och vara kopplade till ens person. Men det är så pass osäker information att jag inte skulle våga satsa några pengar på det.

Någon kanske har mer på fötterna i den frågan?

1 gillning

Då polismyndigheten ibland gör egna tolkningar så skulle nog jag hellre gått till Förvaltningsrätten snarare än att söka om på nytt och hoppas på en annan handläggare.

I frågor om indragna licenser från polisens håll så får de ju ofta fel i högre instans.

1 gillning