Vad är skytteforum.com?
skytteforum.com är ett forum, som startats av Mattias Lind och drivs i egen regi (utan företag) med hjälp av alla användare och administratörer, bland annat Örjan som är en aktiv administratör.

Följande villkor reglerar all användning av webbplatsen skytteforum.com och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till skytteforum.com. Webbplatsen är föremål för g villkoren i denna och andra regler, inklusive, men inte begränsat till, skytteforum.coms sekretesspolicy och gemenskapsriktlinjer) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats av skytteforum (i denna text förkortat till “avtalet”).

Skytteforum ställer krav på både kvalitet och läsvärde. Trådar som saknar detta kan komma att raderas eller låsas. Forumet ska inte heller användas för att starta eller bedriva trakasserier. Var dessutom restriktiv med personuppgifter både dina egna och andras.

Skytte och utbildning med skjutvapen kan innebära livsfara. Var noga med att följa alla säkerhetsregler när du använder skjutvapen.

Läs igenom avtalet noggrant innan du använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal, kan du inte komma åt vissa delar av webbplatsen. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande från skytteforum är godkännande uttryckligen begränsat till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år om ej målsman har givit specifikt tillstånd.

1. Ditt skytteforum.com konto

Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot. Du måste omedelbart anmäla ditt konto för obehörig användning av ditt konto eller andra brott mot säkerheten. Skytteforum ansvarar inte för några handlingar eller försummelser, inklusive skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller försummelser. Använd systemets funktionalitet för att ta bort, anonymisera ditt innehåll. Kontakta en administratör för hjälp att ta bort ditt konto eller innehåll.

2. Ansvar för användare

Om du skickar material till webbplatsen, lägger till länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt via webbplatsen (något sådant material, “innehåll”) är du helt ansvarig för innehållet av och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt, garanterar du att:

 • Nedladdning, kopiering och användning av innehållet ej kommer att kränka de ägarnas immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke eller affärshemligheter.
 • Om din arbetsgivare har rätt till immateriell egendom du skapar, har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att posta eller göra tillgängligt innehåll, inklusive men ej begränsat till någon programvara eller (ii) säkras från din arbetsgivare ett undantag som till alla rättigheter i eller till innehållet
 • du har fullgjort alla tredjepartslicenser som är relaterade till innehållet och har gjort alla nödvändiga saker för att framgångsrikt kunna vidarebefordra till slutanvändarna alla nödvändiga villkor
 • Innehållet innehåller inte eller installerar virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll.
 • Innehållet är inte spam, inte maskin eller slumpmässigt genererade, och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll utformat för att driva trafik till webbplatser från tredje part eller öka sökmotor ranking av tredje parts webbplatser, eller att ytterligare Olagliga handlingar ( till exempel phishing) eller vilseleda mottagare som materialets källa (t.ex. spoofing);
 • Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inte hot eller uppmuntrar till våld, och strider inte mot någon tredje parts privatliv eller reklamrättigheter.
 • Ditt innehåll annonseras inte via skräppost på nyhetsgrupper, e-postlistor, bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder.
 • ditt innehåll är inte namngivet på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett företag och
 • du har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriseras och / eller beskrivs materialets art, natur, användningsområden och effekter, oavsett om det begärs av skytteforum eller på annat sätt.

3. Administratörers skyldighet att ta bort vissa meddelanden

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor från 1998 - även kallad BBS-lagen - är en för många okänd lag. Den innebär att om du tillhandahåller eller administrerar en elektronisk anslagstavla så är moderatorer skyldiga för att snarast ta bort eller på annat sätt förhindra att meddelanden sprids vidare om:

 • innehållet uppenbart innebär olaga hot, uppvigling, olaga integritetsintrång,hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring, eller

 • det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätten eller i rättighet som skyddas genom upphovsrättslagen genom att sända in meddelandet (t.ex. bifogat upphovsrättsligt skyddat material).

Användare har möjligheter att anmäla meddelanden till administratörer genom att “Flagga” meddelandet genom att klicka på flaggsymbolen så att en administratör kan kontrollera om det finns problem.

Lagtext:

5 § /Träder i kraft I:2018-01-01/ Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 4 kap. 5 § brottsbalken om olaga hot, 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång, 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
 2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.
  För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.
  Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2017:1137).

4. Innehåll skapat av användare / Immateriella rättigheter

För innehåll skapat av användare skall rättigheterna definierade enligt Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) gälla.

Utan att begränsa några av dessa förklaringar eller garantier, avvisar eller tar bort skytteförums eget beslut (i) innehåll som, i skytteforums rimliga åsikt, strider mot någon skytteforums policies eller är på något sätt skadlig, eller (ii) avsluta eller neka tillgång till och användning av webbplatsen till någon enskild person eller enhet av någon anledning, i skytteforums eget gottfinnande. Skytteforum har ingen skyldighet att ge återbetalning av tidigare betalade betalningar eller betala för information och inlägg skapade i forumet.

5. Betalning och Prenumeration

Generellt

Valfria betalda tjänster eller uppgraderingar kan vara tillgängliga på webbplatsen. När du använder en valfri betald tjänst eller uppgradering, accepterar du att betala skytteforum de angivna månatliga eller årliga abonnemangsavgifterna. Betalningar debiteras i förskott på den dag du börjar använda tjänsten eller uppgraderar och kommer att täcka användningen av den tjänsten eller uppgradera för en månads- eller årlig prenumerationsperiod som anges. Dessa avgifter återbetalas inte utöver vad konsumentlagens skydd medger.

Automatiska prenumerationer

Om du inte meddelar skytteforum före utgången av den gällande prenumerationsperioden som du vill avbryta en tjänst eller uppgradera, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du tillåter oss att samla den då gällande årliga eller månatliga abonnemangsavgiften (liksom eventuella skatter) med hjälp av alla kreditkort eller annan betalningsmekanism vi har på rekord för dig. Prenumerationer kan avbrytas när som helst.

6. Tjänster

Hotell, drifts och stödtjänster

Valfria webbhotell och supporttjänster kan tillhandahållas av skytteforum enligt villkoren för varje sådan tjänst. Genom att anmäla dig till ett webbhotell för hosting / support eller support, godkänner du villkoren för dessa.

7. Ansvar för webbplatsens besökare

skytteforum har inte granskat och kan inte se allt material, inklusive länkar och dataprogram, som publiceras på webbplatsen och kan därför inte ansvara för innehållet, användningen eller effekterna av det materialet. skytteforum godkänner ej matrialet materialet där det publiceras eller anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke skadligt.

Du är själv ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll.

Webbplatsen kan innehålla innehåll som är offensivt, oanständigt eller på annat sätt emotionellt, liksom innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller reklamrättigheterna eller strider mot tredje parts immateriella äganderätt och andra immateriella rättigheter, eller nedladdningen, kopian eller användningen av dessa är föremål för ytterligare villkor, angivna eller omformulerade. skytteforum frånsäger sig ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av webbplatsens besökare eller från nedladdning av de besökare av innehåll som finns där.

7.1 Reklam och annonsering
Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna förutom i Marknaden. I marknaden får endast lagliga produkter säljas, vilket innebär att för vapen måste säljaren inneha licens och köparen införskaffa licens. All form av handel med läkemedel eller narkotika (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM, är förbjuden.

7.2. Upphovsrättsskyddat material
Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

7.3. Hets mot folkgrupp
Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

7.4. Uppvigling och hot
Uppvigling och hot är förbjudet. Det är också förbjudet att organisera brottslig verksamhet från forumet.

7.5. Användarnas anonymitet
Att via forumet (via inlägg eller i PM) eftersöka, posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information, med uppsåt att avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.

7.6. Personangrepp
Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.

7.7. Spridning av datavirus och annan skadlig kod
Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.

7.8. Integritetskänsliga uppgifter
Det är förbjudet att posta vissa integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter, vars informationsspridning saknar ett beaktansvärt allmänintresse.

7.9. Följ Vapenlagen, MSBs Regler för handladdning och Polisens författningssamling för vapen

Vapenlag (1996:67), Vapenförordning (1996:70) och Polisens författningssamling gäller i Sverige, gå igenom dem så du känner till dessa. Detta innebär bland annat att en köpares identitet och behörighet ska alltid kontrolleras vid försäljning av skjutvapen, tillståndspliktiga vapendelar eller ammunition, om du laddar hemma själv bör du konsultera MSB PM Handladdning av ammunition. Både köpare och säljare ansvarar för saker som säljs, köpes eller bytes på marknaden… Alla transaktioner som på skytteforum.com sker direkt mellan köpare och säljaren, skytteforum.com agerar ej mellanhand eller mäklare.

Produkter som kräver försäljningstillstånd: krut, tändhattar och ammunition får endast säljas av den som innehar försäljningstillstånd, för undantag se MSB MSBFS 2016:3 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor,

7.10. Uppmärsamma admins
Om du hittar innehåll som ej följer reglerna enligt detta dokument skall du uppmärksamma dessa inlägg till administratörer genom att “Flagga” meddelandet genom att klicka på flaggsymbolen så att en administratör kan kontrollera om det finns problem.

8. Innehåll på andra webbplatser

Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogram, tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som skytteforum.com länkar till, och det länkar till skytteforum.com. skytteforum har ingen kontroll över dessa webbplatser och webbsidor, och ansvarar inte för innehållet eller användningen av dem. Genom att länka till en hemsida eller webbsida representerar inte skytteforum eller innebär att den godkänner sådan webbplats eller webbsida.

Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. skytteforum frånsäger sig ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av nonskytteforum.com webbplatser och webbsidor.

9. Copyright Infringement and DMCA Policy

As skytteforum asks others to respect its intellectual property rights, it respects the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by skytteforum.com violates your copyright, and if this website resides in the USA, you are encouraged to notify skytteforum in accordance with skytteforum’s Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Policy. skytteforum will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. skytteforum will terminate a visitor’s access to and use of the Website if, under appropriate circumstances, the visitor is determined to be a repeat infringer of the copyrights or other intellectual property rights of skytteforum or others. In the case of such termination, skytteforum will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to skytteforum.

10. Immateriella rättigheter, Intellectual Property

Detta avtal överför inte från skytteforum till dig någon skytteforum eller tredje parts immateriella rättigheterj, titel och intresse för sådan egendom kommer att förbli enbart med skytteforum. skytteforum.com, skytteforum.com-logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med skytteforum.com eller Webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör skytteforum eller skytteförums licensgivare.

Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda skytteforum eller varumärken från tredje part.

11. Reklam

skytteforum förbehåller sig rätten att visa annonser på ditt innehåll om du inte har köpt en tjänst som undantar annonsvisningar

12. Erkännanden

skytteforum förbehåller sig rätten att visa fotnoter såsom "Drivs av skytteforum.com

13. Ändringshantering

skytteforum förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar av detta avtal har skickats ut innebär godkännande av dessa ändringar. Skytteforum kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivning av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.

14. Uppsägning

skytteforum kan när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning säga upp din tillgång till hela eller någon del av webbplatsen, omedelbart, omedelbart. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt skytteforum.com-konto (om du har en), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Alla bestämmelser i detta avtal som enligt deras natur skall överlämna uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätten, garantibeskrivning, ersättning och ansvarsbegränsningar.

15. Disclaimer of Warranties

The Website is provided “as is”. skytteforum and its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither skytteforum nor its suppliers and licensors, makes any warranty that the Website will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted. If you’re actually reading this, here’s a treat. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, the Website at your own discretion and risk.

16. Limitation of Liability

In no event will skytteforum, or its suppliers or licensors, be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for: (i) any special, incidental or consequential damages; (ii) the cost of procurement for substitute products or services; (iii) for interruption of use or loss or corruption of data; or (iv) for any amounts that exceed the fees paid by you to skytteforum under this agreement during the twelve (12) month period prior to the cause of action. skytteforum shall have no liability for any failure or delay due to matters beyond their reasonable control. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law.

17. General Representation and Warranty

You represent and warrant that (i) your use of the Website will be in strict accordance with the skytteforum Privacy Policy, Community Guidelines, with this Agreement and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the country in which this website resides or the country in which you reside) and (ii) your use of the Website will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party.

18. Indemnification

You agree to indemnify and hold harmless skytteforum, its contractors, and its licensors, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys’ fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to your violation of this Agreement.

19. Miscellaneous

This Agreement constitutes the entire agreement between skytteforum and you concerning the subject matter hereof, and they may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of skytteforum, or by the posting by skytteforum of a revised version. Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement, any access to or use of the Website will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions, and the proper venue for any disputes arising out of or relating to any of the same will be the state and federal courts located in San Francisco County, California. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled in accordance with the Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in San Francisco, California, in the English language and the arbitral decision may be enforced in any court. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys’ fees. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to reflect the parties’ original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect. A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms and conditions; skytteforum may assign its rights under this Agreement without condition. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

This document is CC-BY-SA. It was last updated Mars 22, 2020.

Originally adapted from the WordPress Terms of Service.