Inga förnyelser på .357 revolvrar för Fält, Precision eller PPC

I Stockholm nekas nu förnyelser på revolvrar i .357 för alla grenar som inte tillåter magnumladdad ammunition. Dvs. alla grenar där vapengrupp R förekommer. (fält, precision, PPC etc. etc).

Antar att man firar med tårta hos ansvariga aktivister som med detta lyckats döda revolverskyttet i Sverige.

WT…“piiiiiip”
Man upphörs inte att förvånas…

Edit: Fältskytte/precision är det som jag uppgav… om det sprider sig hit så får man väl klämma till med M7 eller nått…?

1 gillning

Man kan ju (också) använda ammunition i .38 Special i en .357:a så de får ju användas för fältskytte. Men det verkar de inte vilja inse/förstå…

De försökte detta med mig med, däremot gav jag mig inte, utan argumenterade för saken… varefter licensen förnyades :slight_smile:

1 gillning

Här borde förbunden blixtsnabbt ändra regelverken och officiellt tillåta .357 Mag, och låta tävlingsarrangörer istället begränsa till .38 Special.

2 gillningar

Men vad är detta för skit?!? Jag blir så trött…
Det enda som fungerar bra nu för tiden är väl skatteverket och solceller… Jag kan inte komma på något annat🤔

Mvh B

1 gillning

Vi kan nog räkna med att SD kommer förenkla för oss efter valet, vapnen som används av kriminella berörs ändå inte av våra lagar

2 gillningar

Detta är bara ännu ett aktivist-försök att på sikt avväpna oss skyttar…men det är väl redan alldeles uppenbart för oss skyttar…

  1. Den här typen av inlägg tre veckor innan val bör förses med källa. Var kommer uppgiften från? Har inte hört om det, hittar inget på webben. Hade själv inget problem att få min 686:a förnyad för ytterligare fem år.

  2. Det första jag fick lära mig på pistolkursen var att licenser godkänns efter behov, en rimlig bestämmelse. Har du behov i ditt sportskytte för ett vapen så blir det godkänt. Om du i ansökan anger att behovet är för tävling i vapengrupp B eller R så har du inte behov av ett magnumvapen, och jag inte se att det finns motargument om det inte godkänns. Om du har behov av ett magnumvapen för magnumtävling så anger du aktuell magnumvapengrupp i ansökan (finns i SHB, kapitel G.4) och sen är det inga problem.

Visst kan man ha behov av ett magnumvapen till B/R. Det är magnumammunitionen som förbjuden enligt reglementet, inte vapnet som sådant. Ert sådant exempel är S&W 686 som marknadsförs av tillverkaren både för 357 magnum och 38 special och som har fungerat för både R och B i över 20 år. Stökas det hos tillståndsmyndigheten beror det inte nödvändigtvis på bristande behov, det kan mycketväl bero på okunskap hos handläggaren.

@Wizard:
1a. Källan är ju alltså jag själv, jag trodde det framgick?
1b. Du läser på “webben”?
1c. Vad har valet med detta att göra?
1d. Anekdotiskt. Källa på det? (Titta… jag kan också?)

  1. Vilket alltså för oss till själva sakfrågan… Där du verkar dela PM’s syn.

Lycka till vid nästa förnyelse!

P.S: Det finns nu tre beg. 686:or (2,5", 4" och 6") från Merkle Tuning hos Sportec för den intresserade som tror sig kunna motivera behov av .357.

@Larsa_Dehlin : Ja, men jag är inte beredd att driva detta i Förvaltningsrätten. Förlorar jag blir det nog nationell praxis omgående. Just nu gäller detta Stockholm och möjligen VG (hörsägen…).

Jag förstår. Jag har själv avstått att driva ett ärende på en Tikka med fast kolv men det var inte heller en viktig fråga för mig då, den här hade jag nog drivit med hjälp av förbundet.

Föreningen intygar i föreningsintyget att vapnet som vederbörande söker licens på, uppfyller de krav enligt skjutreglementet som gör att det är godkänt för att använda inom sökt användningsområde. I detta intygande ingår att vapnet i fråga KAN skjuta ammunition som är godkänd för sökt ändamål.

Om vapnet i fråga dessutom KAN skjuta annan ammunition som inte är godkänd för sökt ändamål, är irrelevant i sammanhanget och om det som TS skriver stämmer, så har handläggaren gjort fel!

Polisen ska inte gå in och avgöra om det finns mer lämpliga vapen för sökt ändamål, utan enbart kontrollera att vapnet i fråga kan användas enligt ansökan och sedan koppla det mot om sökande kan uppvisa behov av sökt vapen.

Det är ungefär som om polisen skulle neka någon licens för att jaga med ett klass 1-vapen om de inte enbart jagar älg, björn, hjort, visent, myskoxe, mufflonfår, varg och vildsvin.

Vid ett avslag enligt TS, hade jag personligen begärt ut exakt vilka lagrum de grundat beslutet på och sedan kontaktat aktuellt skytteförbund och med stöd av dem överklagat beslutet!

Ronnyh; exakt hur löd motiveringen från polisen vid avslag?

Finns det fler som upplevt detta och fått avslag vid ansökan om förnyelse av magnumrevolvrar och vilken motivering har polisen då angivit?

Ett isolerat fall utgör inget mönster där man kategoriskt kan säga att “I Stockholm nekas nu förnyelser på revolvrar i .357 för alla grenar som inte tillåter magnumladdad ammunition.”.

Är det fler liknande fall så förändras givetvis lägesbilden i detta!

Mvh
Johan B

1 gillning

@JHB: Har hört om fler som drabbats, bl.a. i klubben.

"Polismyndighetens bedömning

Syftet med att tidsbegränsa tillstånd för enhandsvapen är kontroll av att förutsättningarna för tillståndet är uppfyllda. I Svenska Pistolskytteförbundets reglement och i det förtydligande som Polismyndigheten mottagit av Svenska Pistolskytteförbundet framgår det att endast .38 Special ammunition är tillåten att använda i grenen PPC Standardrevolver 2,75".

Polismyndigheten ser med hänsyn till den objektivitet och restriktivitet som ska råda beträffande tillstånd att inneha enhandsvapen, ingen anledning att förnya ditt tillstånd att inneha en revolver av fabrikatet Smith & Wesson i modellen 686 i magnumkaliber då sådan ammunition inte är tillåten i den gren som vapnet skall användas inom. Polismyndigheten är medveten om att det går att använda .38 Special ammunition i en revolver i kaliber .357 Magnum, men att revolvern i sitt standardutförande är gjord för användningar av magnumammunition. Att Polismyndigheten tidigare har utfärdat tillstånd till dig fråntar inte möjligheten att idag göra en annan bedömning.

På ovanstående grunder bedömer Polismyndigheten att vapnet inte är lämpligt för det ändamålet som förlängningen av tillståndet avser och därmed anses behovet som ska finnas enligt 2 kap 4 paragrafen (hittade inte paragraftecknet) i vapenlagen (1996:67) och förarbeten därtill inte kunnat styrkas. Det har heller inte kunnat klarläggas att vapnet inte kommer missbrukas eller att det finns synnerliga skäl som talar för att förlängning av tillståndet ska ges. Att Svenska Pistolskytteförbundet tillåter att .38 Special ammunition används i en revolver av kaliber .357 Magnum och det yttrande som du inkommit med förandleder ingen annan bedömning. Polismyndigheten avslår därför din ansökan."

Solceller funkar djävligt bra, bästa investeringen nu…

Det blir extremt tydligt med den skrivelsen från polisen att dom nekar på rent aktivistiska grunder och att författaren till skrivelsen borde få sparken från polisen och vara portad från att någonsin få jobba med någon sorts myndighetsutövande öht… :rage:

1 gillning

Givetvis är detta mer av polisens vanliga aktivism, men det verkar väldigt lätt att runda genom att söka för någon magnumgren istället, det är ju samma förbund. Polisen skjuter sig bara i foten (ha) genom att ansökningarna blir grumligare och genom att driva R-skyttarna till M. Om något lär detta leda till mer magnumskytte nu när det faktiskt kan krävas bevis för att få behålla licensen. Ska själv genast köpa en ask .357 för att kunna visa upp om det blir diskussion.

1 gillning

Jösses, detta är ju helt vansinnigt. Det känns som att polismyndigheten har samlat nya krafter sen dom blev tillrättavisade efter västra Götaland utspel där det var näst intill omöjligt att få sin licens förnyad efter 5 år. Här i syd där jag bor får man avslag om man har mer än 10 enhadsvapen vid förnyelse, två kompisar har fått det trots väldigt hög aktivitet och tävlan på nordisk nivå. Jag faller under samma kategori och har omsökning senare i höst och har varit i kontakt med svenska pistolskytteförbundet men dom säger sig inte ha någon kontakt/dialog med polismyndigheten längre. De två fallen är överklagade och jag kommer överklaga om jag får avslag.

För en som är relativt ny i skyttevärlden.
Vad innebär detta i praktiken om man får avslag på sin förnyelse av sitt vapen?
Måste det lämnas in till polisen för skrotning eller får man sälja iväg det innan licenensen går ut privat eller till en vapenaffär?