Aktivitet för anskaffande av ett andra vapen i samma kaliber

Har en 22 pistol o en 9mm pistol, vill skaffa en andra 9mm pistol. Hur mkt aktivitet krävs med mina tidigare vapen för att jag ska kunna köpa en andra 9mm pistol?

Du ska kunna påvisa ett behov som din tidigare 9mm-pistol inte klarar av…t ex. annan skjutgren/annan vapengrupp etc. beroende på vad du skjuter.

Om polisen begär in aktivitetslogg, så är det nog bra att ha använt tidigare vapen relativt frekvent…skjutdagbok ska räcka (som du skriver själv).

Mvh
Johan B

Hittade det här förmodligen på detta forum:

Läs polismyndighetens PMFS 2016:4 FAP 551-3. Finns att hitta på polisen.se
Något förenklat krävs att du under de senaste 6 månaderna har tränat eller tävlat minst 2ggr med de vapen du redan har för att du ska kunna anses ha behov av ytterligare vapen. Stor betoning på ELLER. Det finns inget krav på tävlingsdeltagande.
Sedan kan ju föreningen ha lite andra krav på dig som medlem för att bevilja föreningsintyg.
Förnyelse är något ologiskt, svårare då det krävs aktivitet längre bakåt i tiden för det vapen som ska förnyas. Har du en 5-årslicens och du under år 4 varit inaktiv med vapnet kan du göra dig redo att behöva avyttra det innan licensen går ut. Detta då det krävs aktivitet de senaste 2 åren för förnyelse. Återigen ologiskt då det bara krävs aktivitet de senaste 6 månaderna för att skaffa ytterligare vapen.

Från Rikspolisstyrelsens rekommendationer, FAP 551_3
“Den som redan innehar enhandsvapen och övriga målskjutningsvapen och som önskar byta ett vapen bör inte, även om antalet vapen för målskjutning överstiger tio resp. åtta, åläggas att styrka sitt behov av det nya vapnet om det är av samma typ som det tidigare vapnet. Är det gamla tillståndet tidsbegränsat bör dock det nya tillståndet tidsbegränsas till den tid som återstår av den gamla tillståndstiden.”

Stämmer detta fortfarande? Vilken gren skulle min nuvarande 9 mm inte klara av som en ny skulle klara?
Aktivitetslogg, ska det inte räcka med ett föreningsintyg?

Det här med aktiviteten, det är under de senaste sex månaderna. Om polisen begär in loggbok betyder det att de inte tror på föreningsintyget. Som loggbok ska man INTE skicka in det råa datat. Däremot kan man aggregera informationen in i de tidsenheter lagen kräver. T ex…

Befintliga enhandsvapen: (Kravet är minst två gånger per innehavet enhandsvapen de senaste sex månaderna.)
Vapen 1 sex månader 32 ggr
Vapen 2 sex månader 16 ggr

Och vid förnyelse: (Kravet är 8 aktiviteter fördelade jämnt över de senaste två kalenderåren, dvs 4 ggr/år, för vapnet du förnyar.)
Förnyelsevapen 0-12 månader 24 ggr
Förnyelsevapen 13-24 månader 36ggr

Och vid första vapnet:
Skytteaktivitet sex månader 24 ggr

Så enkelt ska det vara. Inte varje enskild aktivitet i en logg. Finns inget krav på hur det ska se ut.

Bäst är att föreningen har en loggfunktion, som styrelsen kan skicka ett aggregerat sammandrag ur direkt till polisen. På så sätt vidimerar styrelsen att de har en kontroll och att de även kan intyga från en logg.

Om man ser till vad kraven säger om aktivitet kan man säga att kraven inte alls är speciellt höga. Dock kan föreningar krångla till det hur man räknar aktivitet, och blandar ihop träningstillfälle med aktivitet, om du på ett tillfälle skjuter med tre olika vapen har du ju skapat tre aktiviteter eftersom det ska rapporteras per vapen.

…men det finns inget formellt krav på att aktiviteterna ska vara vidimerade eller liknande!
Det räcker att man själv skriver “dagbok” (finns inget krav på hur den ska se ut - räcker med en notis i en kalender eller liknande).

Om styrelser börjar skicka in vidimerade aktiviteter finns risk att detta så småningom blir norm hos polisen…så personligen tycker jag att det är fel att styrelser skickar in sådant material. Däremot kan de ha en logg internt för att skriva på föreningsintygen som ju i sin tur bestyrker aktivitet.

Mvh
Johan B

Blir lite försnurrad när jag läser ditt inlägg. Befintliga enhandsvapen: (Kravet är minst två gånger per innehavet enhandsvapen de senaste sex månaderna.)

Är det 2 aktiviteter de senaste 6 månader som gäller eller är det 2 aktiviteter varje månad under 6 månader?

Om du läser texten som står på föreningsintyget så framgår det att om du söker tillstånd på nytt vapen, ska du ha tränat eller tävlat med befintliga vapen minst två gånger per år/vapen.
Söker du förnyelse på befintligt tillstånd, ska du ha tränat eller tävlat minst fyra gånger per år med respektive vapen.

Mvh
Johan B

Har inte kollat på föreningsintyget, är det inte så att om du ska förnya en licens på befintligt vapen så räcker det med aktivitet för vapnet du ska förnya licensen på. Detta under 6 månader två år innan licensen ska förnyas. 2 aktivitets tillfällen är vad som efterfrågas…

Läser man vad föreningen ska intyga så är det enkelt.

  1. Är det ditt första enhandsvapen ska du haft tolv (12) aktiviteter de senaste sex (6) månaderna.

  2. Du ska ha haft minst åtta (8) aktiviteter med det vapen du förnyar fördelat på två (2) år, dvs minst fyra (4) aktiviteter per år. Det är de senaste två åren som räknas där.

  3. Sedan ska du haft minst två (2) aktiviteter per övriga enhandsvapen de senaste sex (6) månaderna.

Det säger också de senaste månaderna, det säger inget om du behöver ha tiden jämnt fördelat eller inte. Alltså kan du ha all din aktivitet under en kort period, läs det som gör allt på en kondenserad period så är det lugnt.

Eftersom föreningen intygar måste föreningen ha någon form av underlag för att veta, det är här det blir problematiskt. Tillsammans som att det är lekmän som driver föreningars styrelser som inte heller riktigt kan hantera det objektivt. Om föreningar även har ytterligare krav så måste det stå i dess stadgar, och beslutas av föreningens årsmöte, och absolut inte vara nån form av subjektiv bedömning från en eller några styrelsemedlemmar.

Den andra delen som är problematisk på föreningsintyget är dels §5 eller §6, om det är en aktiv medlem med egna vapen eller inte, samt frågan om antalet vapen medlemmen har inom det respektive behovet/gren. Det här är sådan information föreningen inte kan veta. Föreningen kan enbart gissa och lite på vad medlemmen säger, inget annat.

En föreningshanterad loggbok är vad jag föredrar i egenskap av skytteföreningsordförande och intygsansvarig. En sådan föreningshanterad datainsamling behöver man fortfarande inte lagra personuppgifter utan ger medlemmen ansvar att fylla i uppgifter som kod för medlemmen och koder för dess innehav. Så att aktivitet kan rapporteras in med hjälp av medlemmen. Man kan samtidigt låta aktivitetsansvarig rapportera in antal deltagare på aktivitet, och således ha en rimlig jämförelse på om det är realistiska datapunkter eller inte.

Kompletteringar från föreningsintyget:
image
image

Om styrelsen är osäker på aktivitet, kan de begära in loggbok av sökanden innan de skriver på föreningsintyget. Man behöver inte krångla till det…

Är det en stor förening så blir personkännedomen svårare än i en liten dito, där “alla känner alla” om de bara är aktiva.

I vår (lilla) förening loggar vi resultaten från veckoträningen som görs varje tisdag - resultaten sätts in i en pärm. Då blir det även lätt att kolla skjutskicklighetskraven (“guldserier”) om tveksamhet föreligger. Verksamhet som enskild skytt utför utanför den aktiviteten får de själva logga.

“Problemet” som en del medlemmar har är att de faktiskt inte är aktiva under flera år och sent upptäcker att det är dags att förnya sina tillstånd - då är paniken nära och undanflykterna många till varför de inte varit aktiva och därigenom inte heller klarar skjutkraven för att få föreningsintyg…sedan tycker de att det är styrelsens och ordförandens fel och att de är dumma när de inte skriver ut intygen. :roll_eyes:

https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-551-24-skriv-ut.pdf

Mvh
Johan B

GuncrazyMatt, texten från din bild överensstämmer inte med texten i blanketten som jag länkade till (polisens egen länk) - de har en förmåga att ändra blanketterna utan förvarning så man får nog kika på vad som gäller när det är dags att ansöka om tillstånd… :confused:

Mvh
Johan B

Jag ska alltså förnya en licens som går ut 2023 samt söka en licens på en ny 9 mm pistol, har fem aktiviteter med pistolen jag ska förnya licensen på, så där har jag uppfyllt kraven för i år. Behöver minst 4 aktiviteter nästa år med detta vapen. Ska söka på en andra 9 mm pistol så fort jag uppfyllt de kraven om aktivitet.

Som jag förstår det så krävs det 2 aktiviteter med min 22:a för att det kravet ska vara uppfyllt. Har jag fått det rätt nu? :slight_smile:

Krångla inte till det. Ansök om ytterligare vapen och motivera behovet.
D.v.s. att nuvarande vapen inte passar för din nya skjutgren.
Du kan knappast redovisa aktivitet med ett vapen du inte har.
Blanda inte in förnyelse av de vapen du har.
Föreningsintyg skall ges om ni uppfyller föreningens krav.

Det här är ett exempel på vad jag skickar polisen som begär in loggbok.


Där jag tillsammans frågar vad i vårat föreningsintygande är det de ifrågasätter eftersom vi redan intygar aktiviteten.

@jhb, vad i min text stämmer inte överens om vad jag skrivit tidigare i tråden? Jag har själv utgått från det senaste föreningsintyget på polisens hemsida, det gör jag varje gång det ska skrivas ett intyg. Eftersom du själv skriver “de kan få för sig att ändra i texten”. Att tillägga har vi bara 149 medlemmar i våran lilla förening. Och det är bara nåt hundratal intyg jag skickat in de senaste 4 åren, och två gånger har de frågat efter loggbok.

Ska naturligtvis inte blanda in min förnyelse när jag söker på en ny 9 mm pistol, ville bara veta vilka kraven var för att söka för ett nytt vapen, men iom att förnyelsen går lite in i nyansökan rent tidsmässigt så ville jag ha alla förutsättningar klara för mig…

GuncrazyMatt, bilden på föreningsintyget och texten i detta överensstämmer inte med det jag länkade till…som sagt Polisen har förmågan att ändra sina blanketter utan förvarning och jag är inte säker på att de alltid själva har koll på vilken version som är den senaste…

Om ni har så många medlemmar förstår jag att det skapats ett internt kontrollsystem för att ha torrt på fötterna vid utfärdande av föreningsintyg!
Vår klubb har i runda slängar 40 medlemmar, varav kanske hälften av dem kan räknas som “aktiva”. Då får man en närmare kontakt och kännedom för varje medlem som är aktiv.
Sedan brukar det givetvis hända att inaktiva skyttar börjar visa närvaro några månader innan de vill ha föreningsintyg, trots att de innan dess varit inaktiva i fyra och ett halvt år… :wink:

Men som sagt: det finns inget krav på att styrelsen ska redovisa aktivitet för polisen mer än det som redan intygas i föreningsintyget.

Om polisen begär aktivitetsredovisning utöver föreningsintyget är det i praktiken upp till skytten att redovisa detta.

Om enskilda klubbar själva börjar överimplementera systemet är risken stor att polisen skapar ny norm och till slut blir det ett krav.

Mvh
Johan B

Nedomansky, jag brukar söka om tillstånden på alla vapen jag har när jag köper något nytt - då får man samma tidsperiod vid förnyelse på alla. Det underlättar för då slipper man förnya ett vapen ett år, nästa vapen ett annat år osv.

Du betalar bara en ansökningsavgift oavsett hur många vapen du ska förnya. Dock blir det en egen avgift på nytt vapen.

Mvh
Johan B

1 gillning

Då får jag ju vänta på den nya 9an ett helt år till… :slight_smile: har bara ett vapen med 5 års licens…

Det, eller de, vapen du redan har behöver du ha två aktiviteter (per vapen) med de senaste sex månaderna när du söker på 9:an, då måste också ha en godkänd märkesskjutning i något förbund, företrädesvis i det förbund du söker nytt vapen för, och det måste vara utfört under de senaste två åren.