Var står partierna i vapenfrågan?

I Sverige finns cirka 700 000 legala vapenägare. Jägare och sportskyttar tillhör Sveriges största folkrörelser och utgör en ansenlig väljargrupp, men byråkrati i form av långa handledningstider och svårtydbara licenskrav utgör ett allt större hot mot deras verksamhet.

Vem står egentligen upp för de legala vapenägarnas rättigheter? Pia Clerté har kartlagt riksdagspartiernas inställning i vapenfrågorna inför valet:

http://www.svensktidskrift.se/var-star-partierna-i-vapenfragan/

https://www.facebook.com/svensktidskrift/photos/a.269192526548832/1379177218883685/?type=3&permPage=1