Vapendirektivet

Här kan ni läsa utredningen om implementeringen av vapendirektivet.

https://www.regeringen.se/4abf07/contentassets/e60ac1933e3c48869f1f6f83395c0f8a/eus-vapendirektiv--genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-pa-miniminiva-sou-202262.pdf

1 gillning

Hoppas att man verkligen tar tag i detta nu dels att man plockar bort 5års licsenserna för oss sportskyttar men även för jägarna att dom får utöka sin vapen garderob.

1 gillning

Hoppas kan man, men det ligger inte med i förslaget och det var inte med i uppdraget för del1 av arbetet. Det kan ju förstås rent teoretiskt ändå komma med i lagförslaget som sannolikt kommer i vår.

Verkar otroligt osannolikt att det skulle komma med i lagförslaget i vår, snarare lär det komma en “förenkling” som syftar till att bevara femåringarna eftersom det uttryckligen står i utredningsdirektivet att det ska skapas en sådan. Då kan riksdagen rösta igenom den och alla kan känna att livet har blivit bättre, precis som med ljuddämparna.