Vad har jag?

Fått svar på min fråga

Den med röd lack är vanlig 39/B. Dvs. försvarsmaktens kpist och senare pistolammunition.

Den andra gissar jag är Norma SÄK men här är jag inte lika säker.

Här finns det mer info :grinning_face_with_smiling_eyes:

https://www.amkat.se/index.php?Env=Text&Menu_A=20&Menu_B=30&Menu_C=0&Menu_Value_A=Headstamp&Menu_Value_B=