Vad gäller egentligen vid inköpstillstånd?

Är det någon som har koll på inköpstillstånd?

Jag har fått ett papper från polisen där jag medges inköpstillstånd för en revolver.

Jag tycker dock det är lite oklart hur proceduren ser ut.

På inköpstillståndet står det:
“Den som förvärvar vapen med stöd av inköpstillstånd skall senast en månad efter förvärvet lämna uppgift till Polismyndigheten om serienummer samt om överlåtarens namn och hemvist”.

Detta tolkar jag som att:

  1. säljaren kan omedelbums kan posta vapnet
  2. ALLT som behövs är att jag fyller i serienummer och säljarens adress, signerar samt postar intyget till polisen inom en månad.

Detta har även hävdats på forum.

MEN i FUP:en skriver polisen såhär:
“8 § RPSFS 2009:13 Den som erhållit ett inköpstillstånd som inte avser ett bestämt vapen eller en bestämd överlåtare ska, då vapnet förvärvas, lämna tillståndet till överlåtaren för komplettering med de saknade uppgifterna. Överlåtaren ska därefter sända tillbaka inköpstillståndet till utfärdande polismyndighet.
9 § Den polismyndighet som utfärdat ett tillståndsbevis för innehav av skjutvapen ska sända en kopia av tillståndet till överlåtaren.”

Detta tolkar jag istället som att:

  1. Jag ska posta mitt inköpstillstånd till säljaren.

  2. Säljaren fyller i all info, signerar och postar den till polisen. (Och bifogar hans tidigare licens gissar jag??)

  3. Polisen postar tillbaka en kopia av inköpstillståndet till säljaren.

  4. Polisen postar faktisk vapenlicens till mig(?)

  5. Säljaren kan posta vapnet till mig.
    (Det är ju först efter att polisen postar licensen som jag har papper på min licens eftersom jag enligt instruktion ska ha lämnat inköpstillståndet till säljaren??)

Så vad gäller egentligen? Gör jag det mycket krångligare än vad det är?

Jag tolkar det på samma sätt som du.

MEN oavsett vilka råd du får från utomstående så är risken att de är feltolkade - så jag skulle definitivt kontakta polisens handläggare och få klart besked från dem.

Gör du fel i detta är ju risken att du begår ett allvarligt brott - vapenbrott. Och det kan ju sätta käppar i hjulet på alla plan när det gäller dina vapeninnehav och skytteverksamhet för lång tid framåt… :roll_eyes:

Mvh
Johan B

Du kan ju bara fylla i inköpstillståndet hemma med all info du behöver. Posta det till polisen.
Säljaren postar sin orginallices.

När det är klart får du ny standardlicens o säljaren en kopia. Nu kan han posta pickan (posten värde, inget annat är ok!) eller hämta den.

Läs texten bara - säljaren (överlåtaren kallad i blanketten) ska skriva på inköpstillståndet - men vem som skickar in det spelar ingen roll. Du köper vapnet direkt - det är ju det intyget avser - och kan åka hem med vapnet direkt. Det är ju det du fått tillstånd att göra. Men det är bra att ha en kopia på tillståndet med sig… sen skickar polisen det slutliga tillståndet till dig.

1 gillning

Precis som han skriver, inköpstillstånd tillåter dig att “köpa på en gång”, från privatpersoner likaså företag.
Men en kopia på tillståndet kan vara bra.

Enda jag ogillar med inköpstillstånd är hur lätt det är att förfalska. Nog för att en papperslicens inte är så svår att fejka heller.

Kruxet med privatpersoner är att orginallicensen måste skickas in, annars kommer polisen höra av sig och fråga efter den. Det är mest så det inte finns två licenser på samma vapen ute.
När inköpstillståndet är ifyllt och inskickat så får båda parterna licens samt kopia på överlåtelsen.

Fördelen är att detta brukar hanteras snabbt, man kan ha licenserna i lådan inom en vecka beroende på postgången då.

Tack för alla svaren.
Jag pratade mer med säljaren och det visade sig att han sålde vapnet i formen av vapenhandlare, inte privatperson, vilket ju förenklar proceduren något.

Han menade också att det räckte att jag fyllde i blanketten med vapnets serienummer, hans kontaktinformation samt min namnteckning.
Därefter skulle det bara vara att posta det till min regions polismyndighet varpå jag får tillbaka en licens och han kan posta vapnet.

…huruvida denna procedur verkligen är korrekt lär jag märka under dagarna! :laughing:

Det är vapenhandlaren som ska skriva under… och skicka in. Det ska han göra samtidigt som han skickar vapnet till dig. När du får din slutliga licens spelar ingen roll.

Jo, jag skulle nog säga att det låter som en rimligare procedur men jag gjorde som han sa så får vi väl se ifall det hela studsar tillbaka.