Utnyttja undantagen i vapendirektivet

I debatten på Twitter och Facebook har vissa politiker antytt att Svenska Jägareförbundet är nöjt med hur förslagen till lagstiftning ser ut.
Inget kan vara mer fel.
Svenska Jägareförbundet har visserligen uttryckt att majoriteten av jägarna inte kommer påverkas av lagändringarna. Men det är inte samma sak som att vara nöjt. Det är inte ens i närheten av samma sak.

https://blogg.jagareforbundet.se/2019/03/13/utnyttja-undantagen-i-vapendirektivet/?fbclid=IwAR0l_1Kr5L88MVQqyCDBsD2mPAxmwbOnDl-DUHJpW76-MTxYOoL8lLOZexI