Tobias Billström Gruppledare för Moderaterna i Riksdagen om EU:s nya vapendirektiv

När EU:s nya vapendirektiv nu ska implementeras i Sverige har regeringens utredare föreslagit regler som går längre än vad som faktiskt krävs.
Moderaterna säger därför nej till dessa förslag och vill istället underlätta för jägare och målskyttar som har lagliga vapen. Vilka dessa förslag är berättar jag mer om i dagens betraktelse

https://www.facebook.com/tobiasbillstromgruppledare/videos/461073031003536/