Ta med vapen för att skjuta efter jobbet/skolan

Pluggar på universitet och bor på andra sidan stan. Min skytteklubb ligger även nära universitetet och då jag saknar bil så hade det varit fördelaktigt om jag kunde ta med vapnet och skjuta efter skolan.

Jag har läst den del äldre trådar om att ha med vapen på jobbet för att jaga efter eller för att slippa åka hem och hämta. Eftersom dessa är gamla trådar och inte stämmer in på min situation så tänkte jag slänga ut frågan här.

Är det någon som vet vad som gäller eller hur Polisen ser på sådana förfaranden? Jag vill gärna försäkra mig om att jag inte gör något olagligt eller något som kan leda till att min licens dras in.

Med tanke på vad som hänt i andra länder så är det förståeligt om detta är olämpligt även om det skulle vara lagligt, och jag kommer därför även att be om skolans åsikter kring detta.

Det är enligt vapenlagen 5:6 förbjudet att medföra vapen på allmän plats om det inte är befogat. En högst subjektiv bedömning alltså. I samma paragraf lyfter man grund- och gymnasieskolor särskilt. Nu är ett universitet inte en skola i den meningen och normalt sett är det inte heller en allmän plats men resan till skolan sker sannolikt över allmänna platser och frågan blir då om det är befogat att medföra vapnet på morgonen för att kunna skjuta på kvällen?

Jag vet inte om det har prövats men jag tror att det blir svårt att argumentera för sin rätt utifrån ett praktiskt perspektiv, inte minst sett till lagens syfte - att förhindra vapenägare att ha med sig sina vapen på allmän plats om det inte är påkallat.

Påföljden om man bryter mot 5:6 är böter eller fängelse upp till 6 månader (9:2). Döms man kan man nog räkna med att vapeninnehavet sitter löst till.

Jag hade inte chansat.

1 gillning

Jag avråder starkt från att ta med vapen till skolan…

1 gillning

Det känns som att insatsen är för hög och risken för stor att du får problem med polisen i detta fall…

Jag skulle inte heller chansat - risken för att någon ser vapnet i den kontexten och blir “hispig” är nog riktigt stor och då kommer polisen väldigt omgående.
Därefter kan det bli en juridisk cirkus som kan ta tid och i värsta fall sluta med både böter och indragna vapenlicenser.

Om du fortfarande tycker att det är en bra ide, skulle jag för att ha riktigt torrt på fötterna, kontaktat polisen och dess tillståndsenhet, och höra hur de ser på frågan.

Mvh
Johan B

1 gillning

Instämmer med de tidigare inläggen

I min tankevärld så skulle det ju uppmuntras med “guns in the hands of good & trained gunowners” på offentliga platser…speciellt sådana där civila är utsatta/sårbara.
Ex föräldrar som är vapenägare som besöker/vistas i skolor. Men, detta förutsätter ju helt andra premisser samt möjlighet till dolt bärande/skyddslicens.

Konceptet att låsa dörren…gömma sig bakom en kateder & hoppas på det bästa…hoppas att Polisen hinner fram för att nedkämpa en beväpnad galning som bestämt sig för att avliva så många som möjligt är för mig ett naivt & främmande mindset.
Prepare for the worst & pray for the best !

En vapenägare som har med sig sin jaktbössa (delad) & med magasin som ej är fyllda har långt ifrån rätt förutsättningar att ingripa om det behövs…samt oxå mer eller mindre inget effektivt sätt att förhindra att hans/hennes skjutvapen hamnar i fel händer…Dvs om/när bad guys bestämmer sig för att ta dem…
vilket snarare innebär att vapenägaren med sitt vapen bidrar till att göra samhället mer osäkert (om han/hon blir rånad )… just pga att vi är vingklippta.

Tack för svaren, det var ungefär det som jag förväntat mig. Jag tror inte heller att Polisen skulle ge sitt medgivande till ett sådant förfarande. Jag hade aldrig tagit med vapen till skolan om jag inte först kollat med polisen, skolan och eventuellt någon jurist.

Vet ni om Polisen kan utfärda ett särskilt tillstånd vad gäller förvaring eller medhav av vapen? Eller om någon annan kan göra dt?

Polisen kan inte utfärda några sådana tillstånd som du efterfrågar i det här sammanhanget och polismyndigheten är utpekad tillståndsmyndighet så det finns inte heller någon annan som kan göra det.

Det finns däremot ganska klara regler för vilken uppsikt du skall ha över vapnet när det hanteras utanför vapenskåpet.

Jag har för mig att det faktiskt har givits tillstånd för tillfällig förvaring på annan plats än mantalsskrivningen just för att man har ett behov av att medföra vapnet under begränsad tid till annan plats, men att tro är att inte riktigt veta. Om det gjorts, så är det Polisen som utfärdat tillståndet. Det kostar inget att fråga hur man gör, men jag skulle ha tagit en mailkonversation om det och sparat mailen.

Jag skulle säga att det är helt okej förutsatt att du har koll på vapnet alternativ delat vapnet o bär med dig ex slutstycke/ pipa. Jag har ofta med mig pistolen till jobbet/affären men då ligger vapnet gömt i bilen och pipan har jag i fickan. Och naturligtvis säger jag inget till höger och vänster då det kan göra folk nervösa

Läs denna artikel. Helt lagligt men kanske olämpligt

Det är lite speciellt med skolor…

Tja, även om det nu skulle visa sig att man får rätt i efterhand, är det värt att ta denna medvetna risk och sedan stå inför insatsstyrkan från polisen, elever/lärare och kanske även press för att försöka förklara sitt “mindre sluga beslut”? :wink:

Mvh
Johan B

Vill miklas att man lär sig under kursen till pistolskyttekortet att man ska ta sig kprtastw vägen mellan hemmet och skjutbanan - dvs inte uträtta ärenden osv.

FAP 551-3 (2009)

2 § Skjutvapen och ammunition som transporteras genom Sverige får,
om inte annat sägs i 3 §, inte lämnas utan uppsikt av den som ansvarar för
transporten. Vid kortare uppehåll i resan ska särskild uppmärksamhet iakttas
vid val av plats för uppehållet.
3 § Vid annat än kortare uppehåll i resan ska skjutvapen som inte hålls
under uppsikt lämnas in på en svensk bemannad polisstation om detta kan
ske utan oskäligt besvär. Lämnas inte vapnet in på en bemannad polisstation
ska vapnet, när det inte står under uppsikt, delas och vital del tas med och
hållas under ständig uppsikt.