SVD: Ivar Arpi: Polisen får inte stå över lagen

https://www.svd.se/polisen-far-inte-sta-over-lagen