Svar av Sverigedemokraterna Ang vapendirektivet

svar av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anser att EU inte ska peta i svensk vapenlagstiftning, eftersom det enligt partiet redan finns ett mycket väl fungerande vapensystem. I en debattartikel skriver Runar Filker, vilt- och jaktpolitisk talesman att man man bör underlätta legalt vapenägande och försvåra det illegala.

För jägaren såväl som för sportskytten är vapnet ett nödvändigt redskap. Vapen kan visserligen användas för andra syften också, men det är extremt sällsynt att legala vapen används för kriminell verksamhet. Med anledning av detta ser vi i Sverigedemokraterna med viss förundran på hur man från en del håll, till exempel från EU-kommissionen, som enligt uppgifter i media nu dammat av EU-kommissionären Cecilia Malmströms gamla dumheter, vill inskränka möjligheterna att inneha legala vapen och begränsa bland annat magasinkapaciteten för vissa typer av vapen. Från Sverigedemokraternas sida vill vi inte se ytterligare inskränkningar. Vi vill gå åt motsatt håll, byråkratin behöver förenklas och vapenlagstiftningen moderniseras.

När det gäller de omtalade skjutningarna som ägt rum i svenska förorter rör det sig om illegala vapen som flödar in till Sverige, obesvärade av gränskontroller eftersom sådana saknas. Istället för att fokusera på det legala ägandet borde mödan och fliten läggas på att förhindra den kriminella tillförseln över gränsen. Det har Sverigedemokraterna politiska förslag för.

Vi vill att regelverket kring vapenlicenser ses över och att ärendegången förändras till att bli effektivare och snabbare. Det skulle vara till fördel både för berörd myndighet, jägare, tävlingsskyttar och vapenhandlare.

För att få vapenlicens idag tar det olika lång tid beroende på var i landet man bor. För många är det så klart frustrerande att vapenärenden har olika hög prioritet vid olika polismyndigheter och landsändar. Handläggningen av vapenlicenser bör istället ligga på en ny jakt- och viltmyndighet, i syfte att avlasta polismyndigheten och effektivisera deras arbete. Det skulle ge polismyndigheten möjlighet att korta ned handläggningstiden och införa en tidsgräns på tre veckor för korrekt ifylld ansökan.

Ha en fortsatt trevlig dag!


Informationsassistent Sverigedemokraterna

7 gillningar