Sportskyttevapen är inte krigsmateriel

Förslaget till implementering av EU:s vapendirektiv är nu ute på remiss. Förslaget går på flera punkter går avsevärt längre än vad direktivet kräver och skulle det bli lag skulle det innebära stora problem för skyttesporten i Sverige.

Roland Dahlman Ordförande Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet,
Cecilia Lindberg Fyrfaldig svensk mästare och EM-bronsmedaljör dynamiskt pistolskytte,

https://mariestadstidningen.se/asikter/debatt/2018/04/03/sportskyttevapen-ar-inte