(S) Regeringen i frågan om vapendirektivet

Om ni nu fortfarande var osäkra om var regeringen står i frågan om vapendirektivet, där det senaste förslaget är en tydlig överimplementering. Dettta Oskar Magnusson Politiskt sakkunnig hos damberg .

image

https://www.facebook.com/groups/skytteforum/permalink/10156958477296411/

Thread by @ErikLakomaa: "
Regeringen och dess tjänstemän verkar hävda att deras förslag till implementering av EU:s vapendirektiv är exakt vad EU-kräver. Detta trots att förslaget uttryckligen strider mot direktivet på flera punkter och att man i LLR t.o.m. medger att man går längre än minimikraven…
Det är tilåtet att gå längre än EU-kraven (direktivet sätter en miniminivå för reglering - en nivå som Sverige genom redan extremt restriktiva regler redan når eller överträffar), så regeringen behöver inte hänvisa till EU för att lägga fram förslag om ytterligare restriktioner
EU kommer inte att klandra Sverige om halvautomater flyttas till kategori A, magasininnehav regleras (utöver vissa magasin när de är införda i vissa vapentyper), eller licenser för fler vapentyper tidsbegränsas. Men vi behöver inte införa något av detta. Helt upp till riksdagen
Det står med andra ord regeringen fritt att lägga fram de förslag de lagt fram i LLR. Men de kan inte hävda att förslagen är några andra än deras egna. Och det går inte att hävda att de är förenliga med vad man lovade i valrörelsen dvs att “jägare och skyttar inte skulle drabbas”
På samma sätt hade det varit tillåtet för den dåvarande regeringen att lägga fram samma förslag 2013 när de föreslagits av den sk Dorins-utreningen (SOU 2013:7). Nu gjorde inte regeringen det då eftersom det fanns ett massivt motstånd i riksdagen mot dem.
Det bör noteras att S i valrörelsen utan att ljuga kunde lova väljarna att det inga jägare eller skyttar skulle drabbas vid implementeringen, eller att man skulle “förenkla för vapenägare”. Det hade man inte kunnat om EU krävt de restriktioner regeringen nu föreslår.
När det gäller sådant som avskaffad licensplikt för ljuddämpare, avskaffande av femårslicenser eller tillåtande av byten inom vapengarderoben, eller större vapengarderob är inget av detta något som EU-överhuvudtaget har några synpunkter på. Där får vi göra som vi vill.
"

https://threadreaderapp.com/thread/1105111421552132096.html

Detta ämne stängdes automatiskt 24 timmar efter det senaste svaret. Nya svar är ej längre tillåtna.