(s) intar på att döda skyttet

(S) visar okunnighet samt en stark vilja att döda det svenska skyttet. De kan inte ens förstå lagstiftarens text