Regeringen skjuter snett -

Hugo Selling06:30 | 2018-06-14
Efter massiv kritik står nu oppositionen enad mot regeringens utredares förslag till långtgående överimplementering av EU:s kontroversiella vapendirektiv. I en artikel i Svensk Jakt (11/6) försöker justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) förtydliga regeringens impopulära hållning. De hävdar att “de inte har för avsikt att lägga fram några förslag som går längre än vad som krävs av EU-rätten.”. I så fall bör den egna utredning förpassas till papperskorgen.

http://www.eposten.se/nyheter/regeringen-skjuter-snett-unt5006851.aspx

Detta ämne stängdes automatiskt 24 timmar efter det senaste svaret. Nya svar är ej längre tillåtna.