Pistol Smith & Wesson M41 .22

En välmeriterad S&W modell 41 ,22 (5,6x15R) säljs genom anbudsförfarande. Följ länken till Kristinehamns PK

Budgivningen avslutas den 18 maj klockan 18.00 under Kristineträffen Historic i banprecision.