Pia Clerté : Mp klargör sin okunskap om vapenfrågan

Under dagen (18 juni 2019), kommer Riksdagen debattera vapenfrågor. Inte vapendirektivet (där väntar vi fortfarande på en proposition från Regeringen), men de ca 70 förslagen som är resultatet av de 22 motioner som lades om vapenfrågor under allmänna motionstiden.
Justitieutskottet har kommit med ett betänkande (2018/19:JuU29) med tillkännagivanden angående :

  • Skärpta straff för vapenbrott
  • Skärpta straff för smuggling av vapen
  • En översyn av vapenlagstiftningen
  • Avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare
  • Tidsbegränsade vapenlicenser
  • En utökad vapengarderob
  • En översyn av reglerna för europeiskt skjutvapenpass

Medverkar i dagens debatt gör :
Joakim Sandell (S)
Sten Bergheden (M)
Adam Erik Marttinen (SD)
Jonny Cato Hansson (C)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Joar Forssell (L)
Rasmus Ling (MP)

Inför debatten publicerar Rasmus Ling (MP) en debattartikel i Aftonbladet som innehåller en rad saklfel, som till exempel att magasin skulle vara licenspliktiga, eller att vapenägare skulle vara nöjda med vapenlagarna (sic). Men det som är tröttsamt är att vi än en gång får se en sammanblandning av legala vapen och illegala vapen. Riksdagsledamoten påstår att med de lättnader som Justitieutskottet förespråkar kommer det bli lättare för terrorister och gängkriminella att få händerna på svenska vapen. Det är en djupt ohederlig argumentation.

Exakt hur kommer en utökad vapengarderob, avskaffande av femårslicenser och av licens på ljuddämpare samt att Sverige erkänner EUs vapenpass (som alltså är giltigt i alla andra EU länder) göra det enklare för terrorister och gängkriminella? Kommer de lättare få licens på de vapen de vill begå brott med? Nej, självklart kommer de fortsätta begå brott med vapen insmugglade från Balkan.

Legala och illegala vapen är helt väsensskilt i Sverige och läckagehypotesen har bevisats om och om igen vara en lögn. I Sverige är det endast 1-2 fall om året där ett vapen av legalt ursprung använts vid grov brottslighet. Det begås däremot ett överflöd av brott med illegala vapen varje dag. Att utländska jägare och sportskyttar kan använda EUs vapenpass för att resa in till Sverige med sitt legala vapen eller att svenska jägare och sportskyttar får ha kvar sina licenser längre eller får inneha fler legala vapen har ingen inverkan på den massa av illegala vapen som flödar över våra gränser och som används vid de över 300 skjutningar på gatan varje år.

Så, kära politiker, skärpning! Sluta försök blanda bort korten! Legala vapenägare i Sverige är en ansvarsfull och laglydig grupp och vi är trötta på att klä skott för kriminellas användning av illegala vapen.

Här nedan kan du läsa vad Rasmus Ling skrev i Aftonbladet :

https://www.facebook.com/PiaClerteSportshooter/photos/a.599855100214599/1100980303435407/?type=3

Mer information
https://twitter.com/i/moments/1141035748629590018

Detta ämne stängdes automatiskt 24 timmar efter det senaste svaret. Nya svar är ej längre tillåtna.