Pia Clerté (25 juni 2019) Riksdagen debatt om Gängkriminalitet

Idag (25 juni 2019) höll Riksdagen en debatt om Gängkriminalitet. I den utmärker sig regeringspartiet Miljöpartiet, men även Vänsterpartiet med sin oförmåga att skilja på legala och illegala vapen.

Jag utelämnar de replikskiften som inte speciellt berör legala vapen. För en fullständig bild av debatten om Gängkriminaliteten hänvisar jag till riksdagens hemsida.

Annika Hirvonen Falk (MP)
"Trots att det råder bred enighet om att vi skall ta krafttag mot skjutvåldet, finns det röster som vill att vi skall få tillgång till fler vapen med mindre kontroll. I det akuta läge som vi befinner oss i är det overkligt att Moderaterna vill luckra upp den svenska vapenlagstiftningen. I USA brukar uppmärksammade skjutningar leda till en debatt om mer kontroll av vapen. I Sverige är det tvärtom.
För Miljöpartiet är det viktigt att kriminalpolitiken bottnar i vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi måste jobba stenhårt för att stoppa skjutningar och gängkriminalitet hos unga. Säger vi det kan vi inte samtidigt sådant som experterna säger har ingen eller i värsta fall motsatt effekt.”

Linda Snecker (Vänsterpartiet)
”Antalet skjutningar är rekordhöga och vapen cirkulerar runt om i Sverige, trots detta väljer Moderaterna i förra veckan att luckra upp Sveriges gedigna vapenlagstiftningar och ta bort en stor mängd funktioner som gör att vi har koll på vem som har vapen och hur många vapen de har. Att i ena stunden prata om dödskjutningar i förorten och i andra stunden ha en partiledare som inte kan låsa sitt eget vapenskåp, det duger inte. Tror Johan Forsell att det bara är olagliga vapen som har förmåga att döda andra människor?”

Johan Forssell (M)
”Detta visar tydligt på skillnaderna i rättspolitiken. Vänsterpartiet säger nej till straffskärpningar mot kriminella, vill inte se fler poliser, men laglydiga jägare och sportskyttar, de skall minsann klämmas åt. Där skall politiken vara stenhård. Det är en väldigt märklig prioritering. Det kommer inte att lösa problemet med gängkriminalitet, det kommer inte att göra Sverige bättre. Vi vill ha en modern vapenlagstiftning. Den skall vara stram mot den som missköter sig men onödigt krångel, det skall vi få bort. Låt oss nu lägga fokus på de viktiga sakerna i sammanhanget, rättsäkerheten och rättspolitiken.”

Linda Snecker (Vänsterpartiet)
”Att å ena sidan ha oerhört högt tonläge mot organiserad kriminalitet och dödskjutningar och påkalla den här debatten idag och å andra sidan förra veckan ha nästan högre tonläge för att Sverige i princip inte skall ha restriktiva vapenlagar, det duger inte det rimmar oerhört illa Johan Forssell. Ni verkar tro att olagliga vapen är det enda som kan döda människor, medan lagliga vapen inte kan begå några fel överhuvudtaget. Det är inte att ta ansvar för hur situationen ser ut i Sverige idag.”

Johan Forssell (Moderaterna)
”Ja, VP har ju en politik som innebär att vi inte skall göra straffskärpningar för kriminella, för de som terroriserar laglydiga människor, vi skall inte ha fler poliser, vi skall lämna allt det där. Men just laglydiga jägare och sportskyttar som sköter sina åtaganden, som håller på med denna stora idrott som detta faktiskt är, just dem, där skall politiken vara stenhård. Men det är ju inte där problemet är. Utan det är de kriminella vapen och det är V oförmåga att både se problemen och att göra någonting åt dem som är den del av de växande otrygghetsproblem som Sverige dras med idag.”

Annika Hirvonen Falk (Miljöpartiet)
”Jag förstår att det måste vara jobbigt för Johan Forssell att stå här och förklara hur hans parti har kunna landa i de här märkliga ståndpunkterna vad gäller vapen. Sverige har en hög och bra kontroll på lagliga vapen. Lagliga vapen används idag mycket sällan i kriminell verksamhet. Kan Johan Forssell förklara för mig hur M tror att en sämre kontroll på lagliga vapen kan minska skjutningar.

Johan Forssell (Moderaterna)
”Till skillnad från Annika Hirvonen Falk ser ju inte jag eller Moderaterna laglydiga jägare och sportskyttar som potentiella terrorister eller förbrytare, men jag förstår att det är det som är det styrande ingångsvärdet för Miljöpartiet och också för Vänsterpartiet, och att det kanske förklarar varför Socialdemokraterna och Inrikesminister Mikael Damberg här bakom mig inte tar tag i de här frågorna co nyligen också just gav besked om att man vill överimplementera EUs vapendirektiv. Det är ju uppenbart att det är därför att det är ni som styr och ställer här. Men jag som Moderat har en annan ingång i detta.”

Annika Hirvonen (Miljöpartiet)
”Jag blir verkligen chockerad. Det finns gott om forskning och det finns gott om exempel ute i världen på skillnader på länder och delstater i tex USA med skärpt vapenkontroll och de där det är mer där det är fritt fram. De flesta är överens om att en bra kontroll på lagliga vapen minskar skjutningar och våld i samhället. Och sedan finns det sådana som Donald Trump till exempel och Sveriges Moderater som inte ser det.”

Johan Forssell (Moderaterna)
”Ja det är uppenbart att Sveriges flera hundratusen jägare och sportskyttar inte har något som helst att hämta hos vare sig Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller för den delen den här regeringen. Men det vi gjorde förra veckan var att vi tog bort en del onödigt krångel och vi gjorde också en hel del straffskärpningar, men problemet i den här debatten det är ju införseln av illegala vapen som sker i Sverige.”

Adam Marttinnen (Sverigedemokraterna)
”Vi har alltså en särskilt påkallad debatt om gängkriminalitet och Vänsterpartiet och Miljöpartiet väljer i det här läget, mot bakgrund av de skjutningar vi har sett på gator och mot bakgrund av de sprängningar vi haft i samhället, att fokusera på jakt och skytte som ett problem. Jag måste säga, ärligt talat att jag höll på att trilla av stolen när jag hörde de här replikskiftningarna alldeles nyss. Det har ingenting med kriminalitet att göra. Laglydiga människor som ägnar sig åt jakt och skytte, det är en nödvändig del av vårt samhälle och av hur vår skogsfunktion fungerar i Sverige, med efterjakt på skadat vilt och så vidare. Det är viktigt att det fungerar och att det finns en säkerhet bland de skyttar som skall kunna utföra sitt uppdrag. Det har ingenting med kriminalitet att göra, men det är där det rödgröna fokuset ligger när det brinner i förorterna, när gängkriminaliteten breder ut sig, när den organiserade brottsligheten spränger sönder hus, flerfamiljshus. Då är det jakt- och skyttesverige man ger sig på. Som jag sade tidigare, vi kommer aldrig att komma åt dessa problem så länge vi har en rödgrön regering och replikskiftena här mellan M, V och MP tydliggör just det jag sade i mitt öppningsanförande. Det är dödsdömt att se en ljusning i de här utanförskapsområdena när man öppnar upp för migration som leder till segregation, man fokuserar på jakt och skytte istället för att fokusera på gångkriminella. Ja, jag är inte speciellt förvånad men ändå lyckas man bli det i den här debatten.”

Mina kommentarer :
Det blir allt tydligare vilka partier som inte står på laglydiga vapenägares sida, och debatten har även fördelen att tydliggöra hur tankegångarna går runt jägarnas och sportskyttarnas roll i samhället.
Vi kan även konstatera att Polismyndighetens felaktiga läckageteori verkar leva vidare, och att sammanblandningen av legala och illegala vapen i debatten gärna görs av de partier som vill minska även det legala vapeninnehavet.

https://www.facebook.com/PiaClerteSportshooter/posts/1106144389585665

Är ju bara att inse att V och MP inte har alla hemma…

Detta ämne stängdes automatiskt 24 timmar efter det senaste svaret. Nya svar är ej längre tillåtna.