Påverkansaktioner?

Kazimir Åberg har inte alls gått längre än han behöver… Jag tror att han har fått uppdraget tillsammans med den texten uppdragsgivaren har velat ha. Sedan har Kazimir suttit still en stund, satt sin underskrift och skickat tillbaka. Att Kazimir har gjort efterforskningar om vad som är rimligt håller jag för otroligt tveksamt…