Olika uppfattning

Vilket anseende anser folk att pistolskyttar har hos andra skyttar ute i landet?

Gott för det mesta är min upplevelse. Lite gnälliga och stolliga vissa kanske men väldigt trevliga och överlag duktiga. Vissa grenar inom pistolskytte kräver lite mer engagemang är min uppfattning, så många rötägg har troligen sållats bort genom det.

Varit med på flertalet tävlingar i Stockholm med omnejd och har lärt mig mycket av ödmjuka och trevliga damer och herrar genom åren.

/ Femetta

Om jag tolkar frågan rätt så handlar den om vilken uppfattning jag som skytt har fått av andra skyttar som jag mött från andra föreningar iom. t.ex. tävling?

Av det lilla jag hunnit erfara så är folk i regel väldigt trevliga, glada och entusiastiska. Om man har frågor om vapnen de använder för de olika klasserna så visar de gärna upp dessa och är mer än villiga att berätta om samt låta en känna på pistolen. Det berättas även roliga historier om tidigare händelser och stämningen har varit allmänt trevlig.

Frågan är egentligen hur andra skyttar uppfattar pistolskyttar. Är medlem i en gevärsförening som hävdar att där gevärsskyttar och pistolskyttar delar banor så ställer pistolskyttar till problem och har lågt anseende. Vilket jag hävdar är direkt fel. Därför jag ställer frågan hur andra skyttar uppfattar pistolskyttar…