Olika uppfattning

Vilket anseende anser folk att pistolskyttar har hos andra skyttar ute i landet?