Motioner om vapenlagstiftning och jakt allmänna motionstiden 2020

Pia Clerté

MOTIONER OM VAPENLAGSTIFTNING OCH JAKT
ALLMÄNNA MOTIONSTIDEN 2020

Nu har jag gått igenom alla 3 665 motioner som inkommit under allmänna motionstiden 2020, så att du slipper…

Här finns länk till en PDF med alla aktiva länkar till själva motionerna på Riksdagens hemsida :
Dropbox - File Deleted

Det finns mycket matnyttigt, och måhända jag missat någon då detta har varit ett manuellt arbete på kvällstid, men säg då till så att jag kan lägga till dem i listan. Totalt 31 motioner om vapenlagstiftning, 57 motioner om jakt, 2 motioner med förbud och 20 motioner av mer allmän karaktär som har bäring på jakt och skytte.

A. Vapenlagstiftning
Jag har hittat 31 motioner om vapenlagstiftning. Kommittémotionerna innehåller många bra förslag om lättnader i vapenlagstiftningen från såväl M, KD, SD och C. Förutom de så är är de enskilt viktigaste motionerna från M, KD och SD om att separera vapenlagstiftningen så att legala vapenägare inte drabbas oproportiornerligt av en administrativt miss.

a) Förbättra för laglydiga vapenägare (flera förslag i ett) :

 1. Kommittémotion 2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) Sveriges vapenlagstiftning
 2. Kommittémotion 2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) Förenklad hantering av legala vapen
 3. Motion 2020/21:2241 av John Widegren (M) Förbättra för laglydiga jägare och vapenägare

b) Uppdelning av vapenlagstiftningen :

 1. Motion 2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. (M) med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
 2. Motion 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD) med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
 3. Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
 4. Motion 2020/21:1409 av Helena Antoni m.fl. (M) Differentiera vapenlagen
 5. Kommittémotion 2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Tydliga reaktioner mot brott (uppdelning av vapenlagstiftning)

c) Skärpta straff för vapenbrott

 1. Motion 2020/21:298 av Johan Pehrson m.fl. (L) med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
 2. Motion 2020/21:1093 av Edward Riedl (M) Ytterligare skärpta straff för olaga vapeninnehav

d) Skjutbanor

 1. Motion 2020/21:141 av Mikael Eskilandersson (SD) Underlätta för jägare att träna skytte
 2. Motion 2020/21:2789 av Marléne Lund Kopparklint (M) Flytta tillsynsansvaret för skjutbanor från polisen
 3. Motion 2020/21:2908 av Per Söderlund (SD) Besiktigande av skjutbanor

e) Förvaring

 1. Motion 2020/21:1394 av Marléne Lund Kopparklint (M) Vapenskåp hos privatpersoner
 2. Motion 2020/21:1095 av Edward Riedl (M) Förvara vapen hos annan
 3. Motion 2020/21:1393 av Helena Antoni m.fl. (M) Förvaring av vapen i annans vapenskåp
 4. Motion 2020/21:1402 av Åsa Coenraads m.fl. (M) Förvaring av ammunition

f) EU

 1. Motion 2020/21:1261 av Mats Green (M) Erkännande av EU:s vapenpass
 2. Motion 2020/21:2788 av Marléne Lund Kopparklint (M) Låt miniminivå gälla när det gäller EU:s vapendirektiv

g) Pepparspray

 1. Motion 2020/21:195 av Michael Rubbestad (SD) Ändring i vapenlagen gällande pepparsprej
 2. Motion 2020/21:2906 av Lars Beckman (M) Tillåt försäljning av pepparsprej för personskydd i Sverige

h) Vapenlagstiftning och jakt

 1. Motion 2020/21:262 av Magnus Persson (SD) Licens på enhandsvapen för jägare
 2. Motion 2020/21:2905 av Lars Beckman (M) Rättssäkerhet vid jaktbrott
 3. Motion 2020/21:2811 av Lars Beckman (M) Polisens bedömning av jaktvapen
 4. Motion 2020/21:1408 av Åsa Coenraads och John Widegren (båda M) Renodla statistiken för jaktbrott
 5. Motion 2020/21:261 av Magnus Persson (SD) Utöka patronkapaciteten i halvautomatiska hagelvapen

i) Andra frågor om vapenlagstiftning

 1. Motion 2020/21:270 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD) Förtydligande i vapenlagen
 2. Motion 2020/21:485 av Mikael Oscarsson (KD) Åtgärder mot stölder av vapen i Regeringskansliet
 3. Motion 2020/21:1082 av Sten Bergheden (M) Jakt och skytte som friskvård
 4. Motion 2020/21:1470 av Johan Löfstrand m.fl. (S) Vapenlicens och digital teknik
 5. Motion 2020/21:2816 av Lars Beckman (M) Förenkla för legitima vapenbärare

B. Jakt
Motionerna om jakt är i särklass flest. Det handlar om 57 motioner. Dessa behandlar viltförvaltning med secifikt fokus på varg, skarv, vildsvin och säl. En viktig fråga är djurrättextremister och hur de bör bemötas.

a) Kommittémotioner om jakt

 1. Kommittémotion 2020/21:725 av Runar Filper m.fl. (SD) Jakt, viltvård och tradition
 2. Kommittémotion 2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) Jakt och viltvård
 3. Kommittémotion 2020/21:2923 av Peter Helander m.fl. (C) En hållbar jakt
 4. Kommittémotion 2020/21:3355 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Jakt och viltvård

b) Viltförvaltning

 1. Motion 2020/21:162 av Daniel Bäckström (C) Viltförvaltningsdelegationerna
 2. Motion 2020/21:746 av Helén Pettersson (S) Det allmänna uppdraget i viltförvaltningen
 3. Motion 2020/21:951 av Åsa Coenraads (M) Decentraliserad viltförvaltning i Västmanland på riktigt
 4. Motion 2020/21:1551 av Mats Green m.fl. (M) Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning
 5. Motion 2020/21:1990 av Monica Haider (S) En samlad klövviltsförvaltning
 6. Motion 2020/21:2509 av Helén Pettersson (S) Värna acceptansen för den svenska älgförvaltningen

c) Viltvårdsmyndighet

 1. Motion 2020/21:892 av Per Åsling (C) Ny viltmyndighet till Jämtlands län
 2. Motion 2020/21:3344 av Magnus Jacobsson (KD) Samerna

d) Varg

 1. Motion 2020/21:259 av Magnus Persson (SD) Överlåt beslut om skyddsjakt på varg till berörd kommun och polis
 2. Motion 2020/21:268 av Per Söderlund (SD) Vargfrågor
 3. Motion 2020/21:779 av Daniel Bäckström (C) Gynnsam bevarandestatus i fråga om varg
 4. Motion 2020/21:1339 av Åsa Coenraads (M) Minska vargpopulationen i Västmanland
 5. Motion 2020/21:1534 av Joar Forssell m.fl. (L) Rovdjurspolitik för en vardag på landet
 6. Motion 2020/21:1695 av Erik Ottoson (M) Vissa frågor om jakt och viltvård
 7. Motion 2020/21:2297 av Sten Bergheden (M) Minska den svenska vargstammen
 8. Motion 2020/21:2472 av Mikael Dahlqvist (S) Långsiktig vargförvaltning
 9. Motion 2020/21:2504 av Denis Begic (S) Ersättningssystemet för rovdjursrivna tamdjur
 10. Motion 2020/21:2505 av Denis Begic (S) Ge Örebro län ett andrum från varg
 11. Motion 2020/21:2510 av Helén Pettersson (S) Tillåt inte vargföryngringar inom renskötselområdet
 12. Motion 2020/21:2747 av Ann-Sofie Alm (M) Minska den svenska vargstammen
 13. Motion 2020/21:2907 av Lars Beckman (M) Minska vargstammen
 14. Motion 2020/21:3551 av Pål Jonson (M) Svensk-norskt samarbete vid förvaltningen av den skandinaviska vargstammen

e) Vildsvin

 1. Motion 2020/21:267 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD) Vildsvinsjakt
 2. Motion 2020/21:605 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen
 3. Motion 2020/21:783 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) Ökad avskjutning av vildsvin
 4. Motion 2020/21:947 av Sten Bergheden (M) Underlätta för fler vildsvinsfällor
 5. Motion 2020/21:2239 av Sten Bergheden (M) Ökad beredskap för svinpest i Sverige
 6. Motion 2020/21:2407 av Monica Haider (S) Ersättning för vildsvinsskador
 7. Motion 2020/21:2748 av Ann-Sofie Alm (M) Vildsvin passar bäst på grillen
 8. Motion 2020/21:3564 av Cecilia Widegren (M) Explosiv ökning av vildsvin
 9. Motion 2020/21:2627 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Den skånska modernäringen

f) Skarv (och även säl)

 1. Motion 2020/21:325 av Anders Åkesson m.fl. (C) Jakt på skarv
 2. Motion 2020/21:1120 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M) Nationellt undantag för skarv från fågeldirektivet
 3. Motion 2020/21:1451 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L) Jakt på säl och skarv – arbete för att rädda kustnära fiske
 4. Motion 2020/21:1766 av Maria Stockhaus m.fl. (M) Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och i resten av Sverige
 5. Motion 2020/21:1870 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M) Allmän jakt på skarv samt andra åtgärder
 6. Motion 2020/21:2391 av Åsa Lindestam (S) Reglera beståndet av skarv
 7. Motion 2020/21:2511 av Heléne Björklund (S) Skarvens påverkan i Blekinge
 8. Motion 2020/21:2820 av Lars Beckman (M) Säl och skarv
 9. Motion 2020/21:3039 av Annicka Engblom (M) Införlivande av säl och skarv i viltförvaltningen
 10. Motion 2020/21:3211 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M) Skarv
 11. Motion 2020/21:3613 av Jonas Andersson (SD) Skarven i Roxen

g) Djurrättsextremister

 1. Motion 2020/21:188 av Fredrik Lindahl (SD) Insatser mot djurrättsextremisters brottslighet
 2. Motion 2020/21:443 av Magnus Jacobsson (KD) Hot och våld mot jordbrukare, jägare och samer
 3. Motion 2020/21:953 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) Hot och våld från våldsbejakande djurrättsaktivister
 4. Motion 2020/21:2610 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) Olaglig djurrättsaktivism

h) Skyddsjakt

 1. Motion 2020/21:1122 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) Säkrad bevarandestatus och beviljad jakt på överskjutande antal djur
 2. Motion 2020/21:1444 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L) Symbolisk ersättning vid skyddsjakt
 3. Motion 2020/21:1574 av Monica Haider (S) Se över kriterierna för skyddsjakt

i) Andra frågor om jakt

 1. Motion 2020/21:1540 av Saila Quicklund (M) Prisnivåerna för jakt
 2. Motion 2020/21:3230 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L) Kostnader för rovdjursskador
 3. Motion 2020/21:3560 av Cecilia Widegren (M) Jakt med båge
 4. Motion 2020/21:430 av Gudrun Brunegård (KD) Viltstängsel i Kalmar län

C. Förbud
Jag hittade 2 motioner som vill införa förbud. En från MP som vill förbjuda grytjakt, troféjakt, bågjakt, jakt som tävlingsform samt utsättning av vilt för jakt. Den andra vill förbjuda leksaker som liknar vapen.

a. Förbud

 1. Motion 2020/21:3064 av Rebecka Le Moine (MP) Förbud av troféjakt
 2. Motion 2020/21:2153 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S) Stoppa försäljningen av vapenliknande leksaker

D. Allmänt
De mer allmänna motionerna som inte direkt handlar om vapenlagstiftning, skytte eller jakt, är av sådan beskaffenhet att de ändå skulle påverka vårt hjärtefråga. Det handlar om ett återinfört tjänstemannaansvar (SD, KD och M) och författningsdomstol, om en generell granskning av överimplementering av EU-lagstiftning (M) men också om att myndigheter skall vara effektiva och inte ägna sig åt opinionsbildning. Utvidgad nödvärnsrätt tas upp av SD och M. Den allra viktigaste av dessa är dock den från Sten Bergheden (M) om att regeringen skall ha en tidsram för att införa de lagändringar som riksdagen beslutat om. Vi väntar ju fortfarande på att regeringen skall ta tag i de förbättringar inom vapenlagstiftningen riksdagen beslutat om varav 7 tillkännagivandena från 2018 och 8 från 2019.

a) Tjänstemannaansvar (och författningsdomstol)

 1. Motion 2020/21:154 av Hampus Hagman (KD) Inrätta en författningsdomstol i Sverige
 2. Motion 2020/21:695 av Kjell-Arne Ottosson och Larry Söder (båda KD) Återinför tjänstemannaansvaret
 3. Motion 2020/21:1745 av Louise Meijer (M) Stoppa slöseri med skattemedel och inför tjänstemannaansvar
 4. Motion 2020/21:1821 av Sten Bergheden (M) Återinför ett utvidgat tjänstemannaansvar
 5. Motion 2020/21:2270 av Sten Bergheden (M) Förtydliga tjänstemannaansvaret
 6. Motion 2020/21:3152 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) Beslut om tjänstemannaansvar
 7. Motion 2020/21:3418 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Ett reellt tjänstemannaansvar

b) Regeringens ansvar att genomföra tillkännagivanden

 1. Motion 2020/21:2265 av Sten Bergheden (M) Genomförande av tillkännagivanden

c) Överimplementering av EU direktiv (inte specifikt vapendirektivet)

 1. Motion 2020/21:980 av Betty Malmberg (M) Granskningskommitté mot överimplementering
 2. Motion 2020/21:1167 av Jan Ericson (M) Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning
 3. Motion 2020/21:1221 av Jan Ericson (M) Tillämpningen av EU-bestämmelser

d) Effektivare och neutrala myndigheter

 1. Motion 2020/21:327 av Rickard Nordin (C) En snabbare och effektivare tillståndsprocess
 2. Motion 2020/21:1168 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M) Förbjud svenska myndigheter att ägna sig åt opinionsbildning
 3. Motion 2020/21:2266 av Sten Bergheden (M) Politisk påverkan från statliga myndigheter
 4. Motion 2020/21:3014 av Lars Püss m.fl. (M) Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag
 5. Motion 2020/21:3086 av Edward Riedl (M) Myndigheternas informationssäkerhet

e) Nödvärnsrätt

 1. Motion 2020/21:68 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) Utvidgad nödvärnsrätt
 2. Motion 2020/21:2874 av Boriana Åberg (M) Stärka rätten till nödvärn

f) Andra allmänna frågor

 1. Motion 2020/21:1786 av Niklas Karlsson och Adnan Dibrani (båda S) Översyn av knivlagen
 2. Motion 2020/21:2280 av Sten Bergheden (M) Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Min kommentar :
Det enskilt viktigaste för legala vapenägare är uppdelningen av vapenlagstiftningen. Skilj på straffbestämmelser rörande kriminellas hantering av illegala vapen och de administrativa bestämmelserna vad gäller de legala vapnen. Den första delen som rör kriminell verksamhet bör ingå i brottsbalken medan den administrativa delen kan ingå i ”Lagen om vapentillstånd”. Det skulle göra det möjligt att införa välbehövliga skärpningar för vapenbrott utan att legala vapenägare som gör ett administrativt misstag riskerar oproportionerliga straff.

Sedan hoppas jag också på att Sten Berghedens motion om att regeringen måste verkställa riksdagens beslut inom en viss tidsram går igenom. Det är ju en prerekvisit för att alla de andra förbättringarna skall faktiskt utföras. Vi väntar ju fortfarande på att de 15 tillkännagivandena inom vapenfrågor från 2018 och 2019 skall utföras.

Den 10 oktober, 2020
Pia Clerté

https://www.facebook.com/593065697560206/posts/1497353903798043/?extid=0&d=n

2 gillningar

Ett fantastiskt jobb!