Ministrar: Vi vill förenkla för vapenägarna (S)

https://www.svd.se/ministrar-grundlosa-utspel-om-vapenregler

https://twitter.com/ErikLakomaa/status/1006567464963117058

De “oklarheter” som Johansson och Bucht menar finns i direktivet rörande krav på femårslicenser, liksom om klassningen av sportskyttevapen, är inte det minsta oklara: Inget av detta krävs av EU Enligt direktivet krävs inte femårslicenser för några vapen (det krävs däremot att man gör en kontroll (av det slag som görs dagligen i Sverige - vi har med EU:s sätt att se det endagarslicenser) minst vart femte år.

Enligt direktivet flyttas inga sportvapen överhuvudtaget till A. Endast kombinationen av halvautomatiskt vapen med infört magasin med fler än 10/20 patroner är i A. Vapnet är däremot alltid i B.

Skulle Sverige (eller något annat EU-land) ändå välja att införa femårslicenser eller klassa om sportvapen till A vore det däremot tillåtet enligt direktivet (direktivet utgör miniminivå) - dock skulle det vara beslut av riksdagen, inte EU-krav.

Detta ämne stängdes automatiskt 24 timmar efter det senaste svaret. Nya svar är ej längre tillåtna.