Medborgerlig Samling - MED

Jag förväntar mig att MEDs Kai Rämö som själv är skytt snart kommer med ytterligare ammunition i frågan med anledning av utredarens förslag och valåret 2018.

https://medbloggen.se/2017/07/12/knyt-sportskytteforbunden-till-totalforsvaret/