KÖPT! Revolver S&W och Pardini GT9

Återvändande skytt som behöver bygga upp garderoben igen…C-pangen är på plats men sen ekar det tomt…

Pardini hittad:)

Så nu är det revolver som eftersöks… gärna PC
586/686(ca2-6”)
, 629(ca2-8”),
66 alt 60(snub)

Skicka gärna mail till:
Stefan.zachrisson76@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Stefan zachrisson
GävlePK
Kortnr. 20200

Vi Uppar den här då…
Förslag mottages gärna via mail eller PM.

pardini hittad… revolver saknas:)