Kopia av licens - Ok eller inte?

Jag talade men av säljarna i en av våra vapenbutiker och han menade på att en kopia av vapenlicensens inte är godkänt vid transport av vapen eller ammunition utan har man lite otur och blir stoppad av polis som både kan reglerna och är på dåligt humör så finns risken att åka på olaga vapeninnehav om man inte har med originalet.

Lite googlade senare så hittade jag:
https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/hantering-av-vapenlicens/

“Du behöver alltid ha med dig din vapenlicens vid transport av vapen. Undantag är om det är fråga om jaktvapen eller vapen som är avsett för tävlings- eller övningsskjutning, då kan du istället ha med dig ett vidimerat jaktkort eller medlemskort som intygar medlemskap i en godkänd förening. Vad som gäller framgår i vapenförordningen 12 kap. 3 § (1996:70), Riksdagens webbplats.”

Paragrafen lyder:

"3 § Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att ha med sig tillståndsbeviset när han eller hon själv medför vapnet eller när någon annan som har lånat vapnet medför det i tillståndshavarens närvaro.

Om det är fråga om jaktvapen eller vapen som är avsett för tävlings- eller övningsskjutning, får tillståndshavaren i stället ha med sig jaktkort eller medlemskort som intygar medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 2 kap. 3 § 2 vapenlagen (1996:67). Kortet ska vara försett med en anteckning av en tjänsteman vid Polismyndigheten eller av två trovärdiga personer som intygar att det tillståndsbevis som gäller för vapnet har visats upp för dem.

Den som medför ett lånat skjutvapen i annat fall än som avses i första stycket är skyldig att ha med sig sådant intyg eller bevis som enligt 7 kap. 1 § ska överlämnas till honom eller henne. Han eller hon ska även medföra eget tillståndsbevis för innehav av vapen av samma typ som det lånade vapnet eller, om tillstånd enligt 3 kap. 1 a § vapenlagen krävs för lån av vapnet, tillståndsbevis enligt 7 kap. 7 § för lån av ett sådant vapen. Förordning (2014:1361)."

En snabb koll på medlemskortet i klubben visar att det endast är kassören som skrivit under det och min standarduppsättning är laminerade kopior i plånboken för ammo köp och fotokopior i rangebagen vilket gör att min cyniska tolkning är att jag eventuellt lyckats begå vapenbrott (självklart har jag alltid original licenserna i jackfickan…)

Finns det några domslut eller motsvarande som ger klarhet hur man egentligen skall tolka lagarna?

Själv har jag alltid med licenserna i skytteväskan. Dom tar ju inte speciellt stor plats;-)

Om licenserna ligger i skytteväskan är det svårt att köpa ammunition och krut när väskan inte är med…
Jag ser till att alltid ha med minst en licens av vardera 22LR, hagel och studsare i plånboken.

Hhm…när jag bara hade ett par licenser…så låg de alltid i plånboken…men, när man har ett helt gäng på säg 10, 15 eller ännu mer… så vill jag inte tappa dem…dels för att det kostar 180kr per dublettlicens…dels för att det blir ett j-a pappersarbete.

Med dagens teknik så hade detta gått att lösa på ett så mycket smidigare sätt… & om Konstapel Kling eller Klang vill/behöver kolla om man har licens för hagelbössan eller pickadollen eller vad man nu har med sig…varför skall de behöva titta på en eller flera laminerade licenser? (som förövrigt inte kan vara speciellt svåra att kopiera så att det inte går att se skillnad om man har tillgång till rätt typ av papper & en bra färglaser)…Kling/Klang kommer väl ändå inte att nöja sig med att titta på licensen…de kommer väl att slå på datan i alla fall?

Så, ETT st vapenkörkort/tillstånd som man har i plånkan…

När man sedan kommer till vapenhandlaren & skall inköpa ammo…så hade de kunnat vara uppkopplade mot samma system som Kling & Klang & verifiera att man är behörig att köpa ammo…inte svårt alls om viljan hade funnits.

På samma sätt hade mycket av det nonsens skyfflande av papper som handläggarna på Tillstånd idag sysslar med kunnat effektiviseras av att handlaren sköter den formaliteten på plats för den som redan är godkänd & innehar vapenkörkortet.

1 gillning

5-årslicenserna har jag alltid med mig (laminerade), de tar liten plats.
Men resten har jag kopia på A4-ark, för de tar en j----a plats i plånboken om man ska laminera dem.
Med kopiorna har jag haft vissa problem (bl.a. vissa XXL) vid ammoköp, men det brukar lösa sig.
Får väl se vad de myndiga säger den dan.
Har aldrig blivit stoppad eller kontrollerad (hur ska de veta att jag har vapen i bilen ?).

Jag vet ju inte hur du brukar göra, men jag brukar inte impulsköpa ammo. Så jag tar helt enkelt med licensen när det är dags att köpa. Inget stort problem att ta med den när man ska handla.

Är det extrapris på 22LR eller hagelammo när jag besöker en XXL eller Torsbo handels kan det mycket väl impulshandlas lite. :grin:

En kopia gjord i en modern laserskrivare som man sen laminerar i ett tjockt laminat är svår att skilja från originalet efter en stund i plånboken.

Förra vändan körde jag kopior på mina licencer för att jag var orolig att de skulle ta stryk, de funkade fint till allt jag behövde dem till. De höll dessutom så nu har jag originalen laminerade.

Den där urkundsförfalskningen ändrar inte det faktum att de inte får plats i plånboken!