K: S&W Combat grips K/L stomme

Söker S&W original ”Combat grips” för round butt enligt bild. Original som sagt, inga Thai-kopior.

Skicka DM så löser vi detaljerna :slightly_smiling_face: