Johan Hedin (C): Sätt dit de kriminella – inte laglydiga jägare

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin:
"Regeringen vill i sitt nya förslag reglera magasin och framför allt tar den inte fasta på de undantag som direktivet faktiskt medger.

Riksdagen har dessutom röstat för ett tillkännagivande om att helt avskaffa tidsbegränsade vapenlicenser och ändå vill regeringen utöka just detta system. Centerpartiet säger också nej till den omkategorisering av vissa vapen som föreslås då den skulle hindra internationellt tävlande för skyttar.

Jakten och sportskyttet är stora folkrörelser som är viktiga för Sverige. Det är också viktigt ur ett totalförsvarsperspektiv att bevara kunskapen om vapen i hela landet. Vapendirektivet ämnade från början sätta dit terrorister och kriminella, men i stället är det just jägare och sportskyttar som får det svårare. Med ett från början feltänkt direktiv får vi nu försöka göra det bästa av situationen. Något som inte borde innebära en överimplementering utan snarare en minimal implementering."

Detta ämne stängdes automatiskt 24 timmar efter det senaste svaret. Nya svar är ej längre tillåtna.