Jakt & Jägare skriver om de inkomma remissvaren

Jakt & Jägare skriver om de inkomma remissvaren (totalt 149 st) på Åberg del 2.

Av remissinstanserna var det endast en – polismyndigheten – som ansåg att utredaren inte varit restriktiv nog. Polisen tycker att man borde ha låtit även vissa halvautomatiska gevär omfattas av kravet på ”synnerliga skäl”.

Kritiseras för okunnighet
Flera remissvar tar upp att utredaren inte verkar ha kunskaper om det han skriver om.

  • Svenska Mångkampsförbundet skriver att utredarens förslag inte är förenligt med hur idrott fungerar i Sverige och hur idrottsrörelsen är organiserad.

  • Svenskt Forum för jakt, skytte och vapenfrågor påtalar att utredaren uppenbarligen inte har förstått hur en instickspipa fungerar. Svenskt Forum upplyser om att gastrycket inte är beroende av vilken klass patronen har. Klassningen har ju inte med gastrycket att göra, utan bestäms av energin på 100 meter från mynningen.

  • Sveriges Vapenägares förbund påpekar att utredaren nog inte har klart för sig vad som utgör en löstagbar pipa.

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/vapenutredningen-risas-igen-20181023/?fbclid=IwAR1Z11YJF_fpl6v1FC7EWLAoynnKBTxRx72r1UOOWkfrC_MKSKI9_Od6G5Q