Jägarnas Riksförbund (JRF) avstyrker vapenutredarens förslag

https://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/jrf-risar-forslag-om-nya-vapenregler-20180419/

Jägarnas Riksförbund (JRF) avstyrker vapenutredarens förslag om hur Sverige ska införa nya vapenregleringar. På flera punkter går utredaren längre än vad som krävs i EU:s nya vapendirektiv.
– Att reglera alla patronmagasin och trycken blir helt orimligt, säger riksviltvårskonsulenten Jens Gustafsson