Inte aktuellt längre

Sphinx pistol. Lämnas till Walther Borgs vårauktion.