Inehav av ammunition man ej har licens för, 38 special / lic 357 M

det har du blivit mkt hårdare med vad du får ha, tex ammo som man ej har licen på, typ om man råkar ha kvar någon gammal 10 auto vid laddpressen från nått vapen man ägt mm

men hur skulle polisen idag se på att man har 38 special hemma när man har licens på en 357,a?

anledningen till frågan är att en jägare nyligen blev döm och fälld för att ha .22 kort hemma som han fått från ett dödsbo och han hade licens på .22 LR.

har någon upplevt det blivit stramare att köpa 38spc på 357 licens?
kan man få polisen att utfärda en licens med båda kalibrarna, för att vara helt säker på att inte bli straffad vid en kontroll?

för min del är det lugnt då jag har licens på 38 spec oxo, men många där ute som kanske skulle kunna ligga risigt till om man får en nitisk åklagare, att det “går” att skjuta ser dom nog inte som tillräckligt motivering,
jag kan ju lägga i en av mina 38short colt i en 357,a oxo men får då en friflykt på typ 15mm
eller 380 auto med moonclips i en 38 special, men tvivlar på att du äns för köpa den ammon på 38 special licens,

eller 45 acp med moonclips i en revolver i 45LC, det går ju typ lika bra som 38 spev i en 357,a

Intressant fråga.
När jag skaffade min första .22 var det en LR. På den tiden var man tvungen att ha licens på .22-ammo.
Jag var tvungen att söka licens för .22 kort och fick efter många om och men licens på 500 st.
Något år senare tog det bort licenskravet och man kunde köpa .22 LR och .22 kort obehindrat.
Numera gäller gällande vapenlicens. Låter väldigt konstigt att bli dömd/fälld för innehav av .22 kort.
Jämför hagelpatroner; 12/70, 12/65 o.s.v.
Jag har fortfarande .22 kort kvar men jag hade ju licens :wink:

ja det är väldigt märkligt, troligen kommer det av dom skärpta reglerna, typ har du ett magasin i bilen som du inte ha licens på mm,

men .22 kort och .22lr och finns även .22 long, är ju ändå typ samma ,

38,special är ju inte 357 magnum kort, eller .357 (utan magnum) så frågan är va som skulle hända vid en kontroll,

jag är just nu inte drabbad av att skjuta en kaliber jag inte har licens på då min 686,a är omgjord till 38short colt, så har ingen licens på 357 magnum,

skulle vara intressant att dra att mail till polisen och fråga samt hänvisa till 22 kort dommen och se vad dom svarar, för vad vi anser tror jag dom bryr sig föra om,

Sånt här ska man inte killgissa om och gör man det ska man vara tydlig med att man inte vet.

Det finns en dom från Växjö tingsrätts mål nr B 4398-23 där domstolen uttalat följande:
“Ammunitionen i beslagspunkt 3 är i kaliber .22 short (5,6x10R). Enligt utdrag från vapenregistret hade NN tillstånd att inneha ammunition i kaliber .22 (5,6x15R) avseende de två vapen han
åberopat. Polisens vapenhandläggare har med hänsyn till detta angett att tillståndet inte omfattar den beslagtagna ammunitionen. Tingsrätten finner att det är utrett att Bert Sixtenssons tillstånd inte
omfattar den kaliber som den beslagtagna ammunitionen i beslagspunkt 3 har, eftersom den avviker
från den kaliber som uttryckligen har angetts i hans vapentillstånd.”

Domen har vunnit laga kraft. En tingsrättsdom är dock inte prejudicerande. Med tanke på hur lagrummet är formulerat finns det god anledning att anse att den är felaktig i det här avseendet, tycker jag.

Vapenlagen 2 kap 8 §
Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha

  1. ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser, och
  2. ljuddämpare som passar till vapnet.

Min bedömning:
“Ammunition till vapnet” ska tolkas som den ammunition som passar och används till vapnet. Det är även tillåtet att ha målskjutningsammunition till jaktvapen.
Det är vanligt och lämpligt att använda ammunition av flera kalibrar i vapen, där det är samma kuldiameter och endast hylsans längd skiljer, t.ex. 38 short colt och 38 special i 357 magnum, 22 short i 22LR, 44 special i 44 magnum, osv.

Formuleringen “Ammunition till vapnet” infördes genom Lag (1991:1181) om ändring i vapenlagen (1973:1176). Jag har inte hittat något stöd i lag eller förarbeten för att “ammunition till vapnet” endast ska avse den kaliber som anges på vapentillståndet. I proposition 1990/91:130, sidan 35, anges tvärt om att bedömningsfrågan om vilken ammunition som är avsedd för vapnet ska lämnas till vapenhandlaren som säljer ammunitionen:
“Det har gjorts gällande att ett bevis om vapentillstånd inte alla gånger genast och helt otvetydigt utvisar vilken ammunition som är avsedd för vapnet. Med de kunskaper som måste krävas av en vapenhandlare kan det dock rimligen inte vara svårt att avgöra om den ammunition som kunden önskar köpa också är avsedd för vapnet.”
Uttalandet kommer ifrån Justitiedepartementets protokoll.
https://lagen.nu/prop/1990/91:130

3 gillningar

Ska man vara petig så är kaliber bara diametern. När jag förnyar nästa gång tänker jag kräva att det står 38 short, 38 long, 38 special och 357 magnum på lappen då det är vad jag kan skjuta i vapnet. Jag har licens för en kaliber, ej en patrontyp.

Det är ju faktiskt ett hållbart argument, väl? Problemet är att de nya licensera specifcerar inte bara diametern, utan också patronlängden.
På mina gula licenser står det i rutan “kaliber x hylslängd i mm” men det som är ifyllt (med skrivkaskin) är .22 7.65 och 9 så att patronlängden då rimligtvis måste ses som valbar, väl?
På min vita femårslicens står det “ammunitionsklass” (fältet tomt) och “kaliber” .32 (8x23R) och då är det ju inte så mycket flex.

Ammunitionen är egentligen sekundär i den där domen. Mannen hade en revolver i en byrålåda. Laddad. För att kunna skjuta katter snabbt.

Därtill hade han inte ett ombud vid förhandlingen. Det finns minst ett par dåliga idéer här och ammunitionen hade inte varit ett problem med ombud. Däremot kanske vapenförvaringen. (Och kattjakten.)

Man har rätt att inneha ammunition till vapen man har licens för. Dock kan det behövas viss kompetens för att förklara det (och då kanske inte uteslutande kompetens på vapen).

Rättsavdelningens handbok för handläggning av vapenärenden
Beteckning
RA 2024:1
Saknr
124
Datum
2024-03-08
Informationsklass
Öppen

5 Innehav av ammunition
5.1 Allmänt om rätten till innehav av ammunition
Om en fysisk eller juridisk person har tillstånd eller rätt att inneha ett visst skjutvapen för skjutning innebär det att personen utan särskilt tillstånd även får inneha ammunition till vapnet. Förutsättningen är att ammunitionen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehavet.302
Rätten för en tillståndshavare att tillståndsfritt inneha ammunition till sitt skjutvapen är alltså kopplat till ändamålen jakt, målskjutning, skydd, avlivning för fällfångade djur eller det udda ändamål för skjutning som tillståndet avser.303
Den som har tillstånd till eller rätt att låna skjutvapen får under lånetiden utan särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet.304 Det ger dock inte någon rätt att under annan tid, t.ex. mellan två låneperioder, inneha ammunition.305
För att få inneha ammunition i övriga fall krävs alltid särskilt tillstånd.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet innehar ammunition utan att ha rätt till det kan dömas till brott mot vapenlagen. Ansvar för otillåtet innehav av ammunition döms inte ut i ringa fall.306

denna gubbe gick till rätten rak i ryggen och med tron att han viste minsan bäst…
Inget ombud alls.

Idioten har väl inte ens LÄST vapenlagen och relevanta paragrafer. Vi vet också hur rätten hanterar polisens “proffs” i dessa frågor…

Hade gubben bemödat sig läsa på och haft ett ombud hade han inte åkt på detta, vapenlagen är tydlig “ammuntion som passar vapnet”
Räcker att visa upp 2 patroner eller hylsor och förklara varför dom passar i samma vapen och att detta går emot all praxis. Samma sak med 12 för hagel tex.

357 har länge jagats av polisen framförallt i stockholm, där dom tills nyligen ansåg man inte fick det på nationellt pga “ingen magnum” i skjuthandboken. Men nu är den skrivelsen ändrad och ärligt talat, vart får man ens tag på en 38 spcl enbart pistol i dag?

Att ha en laddad pistol i en låda är inte olagligt om man är hemma, hur gör du själv vapenvård? Du får lägga hela arsenalen på vardagsrumsbordet om du vill så länge den är under uppsikt.

Nu retade dock gubben upp polisen när det var ett FÖRANMÄLT besök av dom för att granska hans SONS förvaring… men han formligen ansträngde sig för att få något att reta upp pliten med…

normalt ska inte undersökning av förvaring innebära att polisen börjar solla igenom ammuntion. Detta gjordes efter att dom gjort razzia…

Gubben får skylla sig själv och detta är inget som påverkar nån annan.

1 gillning

“döms inte ut i ringa fall”
Undrar vart linjen går mellan “ringa” fall och inte?

När jag var på skjutbanan så kom en gubbe o ville ha en patron från min 6.5 Grendel för han samlade. detta är en som normalt håller utbildning för jägarexamen samt jobbar med polisen i eftersök.

Gubben har väl en hel hylla med udda kalibrar, stackars han om det blir inspektion.

Ni måste skilja mellan de olika sakfrågorna i målet. Det funkar inte så att domstolen gör en övergripande bedömning om det är en “bad guy” eller inte, och dömer därefter. Varje omständighet som utgör ett brott prövas för sig.

Oavsett vilka dumheter i övrigt som NN gjort har tingsrätten bedömt att innehavet av ammunition .22 short varit vapenbrott fast NN haft licens på vapen i 22LR. Domstolen ska känna till lagen, men i detta fall verkar den ha gjort det lätt för sig och inte utrett saken tillräckligt, utan bara tagit polisens ord för sanning (som domstolen tyvärr ofta gör).

Sen vill jag också poängtera att Rättsavdelningens handbok inte är lag eller ens en rättskälla, den är hur polisens rättsavdelning tolkat/anser att lagen ska tillämpas och är endast ett arbetsverktyg för de som arbetar där.

2 gillningar

Domen har varit uppe förr och kontentan var väl att domen i sig är märklig och bristfällig - allt grundar sig i att dels har “gubben” varit extremt dåligt påläst och direkt dumdristig i sitt försvar och dels har domstolen brustit i sitt arbete.

Resultatet blev att han blev dömd för något han inte borde blivit dömd för (innehav av .22 short då han hade licens på .22 lr) och samtidigt inte blev dömd för något han borde blivit dömd för (innehav av ganska stor mängd av annan ammunition som inte gick att använda i vapen han hade licens för).

Praxis sedan “urminnes tider” har varit att det är tillåtett att inneha ammunition som går att använda i vapen som man har licens för - t ex. .22 kort kontra .22 lr och .38 spcl kontra .357 magnum. Något som också finner stöd i lagens skrivning…

Jag är personligen inte det minsta orolig för att kunna åka dit på resonemanget i nämnda dom. :slight_smile:

Mvh
Johan B

1 gillning