Indelning av ammunition

Hej!

Jag har nyligen börjat med skytte och har en fråga. Hur kommer det sig att ammunition delas in i omantlad, halvmantlad och mantlad? Vad skiljer dem åt? Finns det några praktiska skillnader? Jag vet att omantlad ammunition inte används inom jakt, så hade jag haft rätt om jag antog att det var mindre anpassat till att jaga med?

kanske hjälper till lite

1 gillning

Kort svar:
Omantlad = ren blykula
Halvmantel = blyspets
Helmantel = täckt kula av kärna med bly eller annat.
Till jakt används oftast blyspets eller annat expansiv kula (som svampar ut) eller helmantel till toppfågeljakt.
.22 är oftast en ren blykula men förekommer även som helmantel (eller hålspets).

1 gillning

Vad ska expansiva kulor vara bra för? Låter som en dålig idee tbh.

Vid jakt/träff expanderar den och skapar en större sårkanal, en helmantel blir bara ett litet hål.

1 gillning

Så omantlad och halvmantlad kula expanderar bättre medans helmantlad mer eller mindre går rakt igenom sitt träffmål?

Nästan. Det går inte att säga att en blykula rent generellt är det ena eller det andra men är den gjuten (eller pressad) som hålspets är den gjord för att expandera.

En expanderade kula är ett författningskrav vid jakt på vilt i kl 1-2 (föreklat rådjur och större), något motsvarande krav finns inte för kl 3-4 (föreklat räv och mindre).

1 gillning

Olika kultyper har olika egenskaper - man kan anpassa kulan utifrån vilket ändamål man har med skottet…

Det finns en kultyp till: plätterade kulor, som är en blykula som har fått ett tunt lager av annan metall (oftast koppar) som ytbeläggning - sker oftast genom elektrisk plättering. Deras egenskaper liknar blykulor men är något mer tåliga för t ex. högre hastigheter och ger lägre halter av blyavlagringar etc. i pipor.

På senare år har det även kommit “coatade” kulor som enkelt uttryckt är en blykula som fått ett tåligt färglager (oftast pulverlack) som ytbehandling - de liknar i viss mån plätterade kulor.

Dessutom finns det sintrade kulor som enkelt är tillverkade av ett metallpulver som under värme och tryck pressas ihop till rätt form - dessa splittras i ett “damm-moln” vid träff mot hårda mål och används ibland vid skytte på inomhusskjutbanor där man vill minimera risken för rikoschetter.

I vissa fall är expansion i målet ett krav/önskemål - då använder man ofta en hålspetskula eller en “soft-point”-kula, som är designade för att expandera och leverera mycket energi och ge en stor sårkanal i målet (t ex. jakt). Polisen har hålspetskulor i sina tjänstepistoler dels för att de vill ha en snabb effekt i målet de skjuter på, men de vill även minimera risken att kulan går igenom det de skjuter på och skadar någon oskyldig bakom målet.

Militären får å sin sida inte använda expanderande kulor pga. olika internationella konventioner, så där används i princip bara helmantlade kulor då de ska vara mer “humana”…

I andra fall spelar inte expansion av kulan någon roll - t ex. vid målskytte, då kan man använda kultyp och kulform som ger bäst prestanda precisionsmässigt i vald kaliber. Här kan kulform och typ variera beroende på typ av vapen, avstånd, kulhastighet, kaliber etc.

I vissa fall eftersträvar man en så billig ammunition som möjligt, t ex. för mängdträning i målskytte och då blir det ofta en omantlad “blykula”, då de generellt är enklare och billigare att tillverka. Så länge precision och andra egenskaper är tillräckligt bra är det då ett bra alternativ.

Vissa kalibrar kan vara svåra att tillverka i annat än omantlad blykula, t ex. .22Lr. Här är merparten av all ammuniton av omatlade blykulor med visst utbud för plätterade kulor

Men sammanfattningsvis finns det olika kultyper (och ett gäng olika kulformer) som alla har sina för- och nackdelar. Rätt använt kan man få de egenskaper man eftersträvar om man använder rätt typ av kula.

Detta är ett ämne som är en hel vetenskap i sig!

Mvh
Johan B

1 gillning

Och vad innebär “rödlack” och "blålack?

Det är slanguttryck för försvarets 9mm - ammo. Uttrycket kommer sig av färgen som de använde för att täta mellan tändhatt/hylsa och kula/hylsa.

Rödlack = M/39B
Svartlack = M/39

1 gillning

M/39 slutade man med för ca. 50 år sedan.
Osäker på om M/39B fortfarande tillverkas, ska låta det vara osagt.

Blålack då?

m/39 med svart eller mörkblå tätlack. Finns också helt utan tätlack.

Dom tillverkar fortfarande m39/b

1 gillning

Har man den för att dem ska kunna lagras länge eller? Behöver man tätlack på modern ammunition också om den ska lagras över tid? (Nyfiken och intressant)

Ja, lacken är för att fukttäta patronerna och möjliggöra längre tid i mob.förråd mm.

Tanken är ju att ammon ska kunna ligga i lager i mer än 20 år och vara 100% funktionsduglig när den ska användas.

Mvh
Johan B