Förnyelse licens

Hej.
Måste man skicka in original licensen när man ansöker om förnyelse?
Det står så på Polisens hemsida.
Om det är på det viset så kan man ju inte använda vapnet under handläggningstiden som ju ibland kan vara flera månader.
Någon som vet?

Ja det måste man, du har ju alltid diarienumret att uppge om det skulle vara en kontroll.

1 gillning

ok
Tack för svar

Behåll en kopia så länge. Samt en kopia av förnyelseansökan.

1 gillning

Behövde/ gjorde inte jag iallfall senast (i somras)

2 gillningar

Bara att skriva att du behöver ha den med dig eller måste man inte ha licensen med sig när man är ute med vapnen. Det gjorde jag och de sa ingenting om det. De har inte en begärt in den gamla när den nya kom.

1 gillning

Jag varken skrev någon motivering eller skickade in några licenser, har inte fått någon information att jag ska lämna in dom heller…

3 gillningar

Är det inte bara när man köper en begagnad picka som man måste skicka in originallicensen med ansökan? Jag har aldrig skickat in mina gamla licenser vid ansökan om förlängning. Förnyade två licenser för bara ett par veckor sedan och klippte sönder och slängde de gamla licenserna när de nya kom.

Jag har behållit mina gamla och fått ett adresserat och frankerat svarskuvert med de nya licenserna från polisen.
Då har de bifogat en instruktion om att återsända de gamla licenserna i kuvertet - vilket jag har gjort efter att ha klippt sönder dem i två delar (det senare stod inte i instruktionen dock).

Så har jag gjort flera gånger vid förnyelse och polisen verkar vara nöjd med detta då de inte har haft åsikter om detta och upprepat processen med att skicka med svarskuvert nästa gång…

Mvh
Johan B

3 gillningar

Jag förnyade två licenser i somras och blev kontaktad via telefon av handläggaren som begärde in originallicenserna innan denne kunde slutföra ansökan. Frågade hur jag ska kunna träna/tävla med dessa vapen under tiden handläggningen pågår vilket handläggaren inte kunde svara på direkt utan återkom någon timme senare och sa:
“Det är okey att du åker till din hemmabana och tränar men inga längre utflykter…”
Känns väl kanske inte juridiskt rätt. När licenserna dök upp i brevlådan så fick jag både de nya samt kopia på mina gamla precis som jag sålt vapnen.

Du har rätt att bruka vapnet om än det ska säljas eller förnyas.

Du kan ta ett foto på licensen eller kopiera, så du har nått att referera.

För att det ska bli besvärligt för dig ska du först kontrolleras och för det andra, ska polisen inte orka prata med handläggarna (dom är ju ett samtal bort). I värsta fall, om allt fallerar, så beslagtar dom vapnet och du har tid på dig att bevisa ägarskap. Du begår inte ett brott.

Hur ofta blir folk ens kontrollerade? Har inte visat en enda licens till nån mer än vid köp.

Olika handläggare har tydligen olika syn men jag skulle argumentera för att man INTE skickar in licenserna vid förnyelse, för du har tillståndet (“licensen”) tills det går ut, oavsett om du söker om det eller inte…
Fram till nytt beslut om avslag eller nytt tillstånd ges av polisen så gäller det gamla fullt ut (under förutsättning att de inte återkallar det av någon anledning).

Mvh
Johan B

1 gillning

Ingen har någonsin frågat efter den gamla licensen vid förnyelse. Bäst före datumet har ju gått ut…

Ganska uppenbart att de olika handläggarna har olika syn på detta men polisens officiella ståndpunkt är tydlig på deras hemsida (vilket jag blev upplyst om när de ville ha inte mina)

1 gillning

Polisen har ingen koll och de hänvisar till något som inte styrker det de skriver i instruktionen!

Jag citerar vapenförordningen 2 kap. §6 som de hänvisar till och där står INGENTING om att orginallicenser skall skickas in till polisen vid förnyelse - en förnyelse är ju inget förvärv med överlåtelse eftersom man redan äger och har tillstånd för vapnet:

"6 § Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen görs skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte samt om vapnets typ, fabrikat, modell och kaliber. En ansökan från en sammanslutning för jakt- eller målskytte ska också innehålla uppgift om den plats där vapnet ska förvaras, förvaringsutrymmets beskaffenhet och vem som är ansvarig för förvaringen samt till vilken auktoriserad sammanslutning som sammanslutningen är ansluten.

Avser ansökan ett visst bestämt vapen, ska dessutom överlåtarens eller upplåtarens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist, vapnets tillverkningsnummer och, i förekommande fall, vapnets märkning anges i ansökan. Avser ansökan ett vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer ska annan uppgift som tillåter identifiering anges. Vid förvärv av vapen från någon annan än en vapenhandlare, ska överlåtarens tillståndsbevis för vapnet bifogas, om beviset finns i behåll.

I ansökan ska det antal och slag av skjutvapen som sökanden redan innehar anges. Ansökan ska också innehålla uppgift om ändamålet med innehavet och vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan. Förordning (2023:376).

6 a § Om en person innehar flera skjutvapen med tidsbegränsade tillstånd, skall frågan om förnyelse av tillstånden prövas i ett sammanhang om sökanden begär det. Förordning (2000:149)."

Pratar man med handläggaren så kan man säkert få till en vettig lösning där man behåller orginallicenserna fram tills de nya är utfärdade.
Annars hamnar man i ett konstigt läge där man å ena sidan avkrävs att ha med sig licenserna vid brukande av sina vapen, samtidigt som det är omöjligt då de finns hos polisen trots att man fortfarande har ett gällande tillstånd…

Säger polisen då att man inte behöver ha med licenserna för att de kan se detta i digitala register med personnummer, kan man ifrågasätta kravet på att man i vanliga fall skall ha med sig dem när man brukar vapnen - hur man än vänder och vrider på det hamnar polisen i ett väldigt konstigt läge med ett stort pedagogiskt problem att förklara! :smiling_imp:

Mvh
Johan B

3 gillningar

Känns dock lite som man målar fan på väggen. För det första, en kontroll måste ske. Sen ska kontrollen vara av “den sämsta sortens poliser”. En fotokopia på licenserna räcker, polisen kan på plats ringa handläggarna som knappar i sin dator.

Men återgår till första stycket “licenskontroll ska ske” vad är odsen för detta? En kontroll på ens körkort sker ju med 100 gånger större sannolikhet på väg till skjutbanan - men det händer 1 gång på 10 års körning.

Jag har skjutit på banor med poliser både pistol och gevär och ingen har nånsin kollat licenser.

Så ja man kan hålla på och bråka, men fota licensen och ha med dom i telefonen så kan du visa nått om dom frågar. Skicka in licensen för att den ska handläggas. Att diskutera juridik på ett forum löser inget, tyvärr.

Ja man borde “sätta sig emot och hävda sina rättigheter” men man är tämligen rättslös till att börja med.

1 gillning

Tja, det känns som det är någon hos Polisen som slentrianmässigt skrivit instruktionen utan att tänka till!

Om man påtalar detta för handläggarna och förklarar att man som vapenägare avkrävs att ha med sig licenserna enligt Vapenförordningen 12 Kap §3, när man brukar sitt vapen och att deras instruktioner omöjliggör detta. Frågan är vilken “regel” som trumfar vilken? Personligen tippar jag på att förordningens skrivelse trumfar instruktionen på hemsidan. Då förstår de säkert problemet och löser det genom att låta dig behålla de gamla licenserna tills de nya är utfärdade. De gamla gäller ju fram tills de är återkallade av någon anledning eller slutdatumet infaller…

Är man trevlig och tydlig med vad man är ute efter så brukar det lösa sig - även handläggare är människor… :smiley:

Vissa saker kan “lösa sig” genom forumdiskussioner då man kan få argument för sin sak… :wink:

Mvh
Johan B

1 gillning

Håller absolut med det sista att det brukar lösa sig ifall man är tydlig och saklig men i mitt fall så skulle handläggaren inte fortsätta med handläggningen för en jag skickat in mina gamla. Fanns inte mycket att förhandla om i just det fallet. Därför jag frågade hur jag skulle kunna använda vapnen då jag måste ha med mig licenserna. Men fick bara hänvisat till hemsidan och samtalet efteråt att det var ok att åka till min hemmabana. Men hört folk efteråt som inte skickat in sina gamla licenser till samma region så det är uppenbarligen olika på de olika kontoren.