Finland: Omorganiseringen av det frivilliga försvarsarbetet utreddes

Det frivilliga försvaret i Finland omorganiseras. (delvis pga den röda pilen men också vapendirektivet )
“Omorganiseringen av det frivilliga försvarsarbetet enligt föreslagen modell kommer enligt uppskattning att kräva tilläggsfinansiering till ett belopp av 5,1 miljoner euro samt att personalstyrkan vid försvarsmakten ökas med 40 uppgifter och den utbildning som främjar de militära färdigheterna utvidgas. I utbildningen ska försvarsmaktens vapen och materiel också kunna användas även till annat än skjutningar. Avsikten är även att göra det möjligt för reservisterna att förbättra de grundläggande skjutfärdigheterna med egna vapen.”

http://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden/omorganiseringen_av_det_frivilliga_forsvarsarbetet_utreddes.9051.news

1 gillning