Diverse tolkar och dubbelhålstolkar

r intresserad av dubbelhålstolken men tar den inte från klenare än .38?

Den är avsedd för kaliber .32 och grövre.

Hej.
Du har pm !

vad finns kvar?

Allt ska finnas.