De frivilliga försvarsorganisationerna

Utöver Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)](https://www.skyttesport.se/) och Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)](http://www.pistolskytteforbundet.se/) finns det ju en mängd andra organisationer som kanske kommit lite mer i ropet sista året.

Vilken organisation skulle Du vara mest intresserad av om Du tvingades välja utöver något av pistolförbunden du redan är ansluten till?

Du kanske skulle redogöra för varför du frågar och vad du ska ha informationen till!

Att kartlägga frivilligförsvaret är i sig tveksamt och det borde nog framgå en tydlig nytta i så fall. Nyregistrerat konto tillför inte direkt legitimitet.

1 gillning

Jag tror inte att jag kan se vem som svarar vad/vilket alternativ och det är inte relevant för mig alls.

För mig är det inget hemligt att jag engagerar mig i bland annat FRO, sjövärnskåren och försvarsutbildarna för att nämna några. Tidigare när orken fanns var det brandförsvaret och sjöräddningssällskapet som stod högt i rang hos mig.

Att man sen svarar på den faktiska frågan innebär ju inte att man måste vara ansluten till den organisationen. :slight_smile:

Som jag skrev men som du märkligt nog ignorerade, du bör redogöra för varför du kartlägger det här och vad du ska ha informationen till.

Du anser att jag behöver redogöra för någonting du kallar för en kartläggning.

Det finns nog väldigt få här som hör till säkerhetsklass 1, 2 eller 3 som över huvud taget skriver en enda rad kring sig själva här på ett sätt som inte är lämpligt för vederbörande persons tjänst eller situation.

Det handlar inte om någon kartläggning och jag ska inte ha informationen till någonting… jag tycket bara det är kul/roligt/trevligt att prata om dom olika frivilliga försvarsorganisationerna på ett sansat vis och kanske få andra att få upp ögonen för någon organisation man kanske inte visste fanns sen tidigare.

Vi har ju i Sverige någonting som kallas för tryckfrihetsförordningen och där står följande i första paragrafen.

1 § Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.

Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Tryckfriheten innebär också en rätt för var och en att ge ut skrifter utan att en myndighet eller ett annat allmänt organ hindrar detta i förväg. Åtal för en skrifts innehåll får väckas först efter det att den har getts ut och då vid en domstol. Ingen får straffas för en skrifts innehåll i andra fall än om innehållet strider mot tydlig lag som är meddelad för att bevara allmänt lugn men som inte håller tillbaka allmän upplysning.

När tryckfriheten utövas ska bestämmelser i denna grundlag som skyddar enskildas rätt och allmän säkerhet iakttas.

För tryckfriheten får inga andra begränsningar finnas än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1801).

Så, på vilket vis tycker du nu att jag har ställt frågan fel?

Lugn och fin nu. Jag har inte påstått att du ställt frågan fel, jag har bett dig redogöra för motivet. Vad tryckfrihetsförordningen har med det hela att göra är oklart.

Nu har du ju till slut berättat varför du undersöker det här, då har den enskilde möjlighet att värdera om man vill delta eller ej.

Jag har väl från första början aldrig tvingat någon att svara :slight_smile: så det har varit fritt för var och en oavsett om man har foliehatt eller inte på sig :wink: