Dags att spänna musklerna och skicka in ett remissvar om vapendirektivet!

Dags att spänna musklerna och skicka in ett remissvar om vapendirektivet!

Då många gärna skulle vilja skicka in ett remissvar angående förslaget om implementering av vapendirektivet, men behöver lite hjälp på vägen kommer här ett förenklat svar som gärna kan anpassas med en personlig vinkel. Alla har rätt att skicka in ett remissvar, så se till att din klubb gör det och skicka ett personligen också.
#vapendirektivet #EUgunban #skytte #jakt #vapenlagar #iamthegunlobby #pewpew #pewpewlife

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 20 april 2018.
Svaren bör lämnas både på papper i tre exemplar och per email i wordformat till ju.registrator@regeringskansliet.se samt kopia till ju.L4@regeringskansliet.se.
Ange diarienummer (Ju2018/00480/L4) och remissinstansens (dvs ditt) namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Skicka dina 3 kopior av brevet till :
Justitiedepartementet,
Enheten för lagstiftning om allmän ordning och
säkerhet och samhällets krisberedskap (L4)
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Kopiera nedanstående text i ett word dokument och lägg till din egen vinkel (om du vill) och ditt namn innan du mailar/skriver ut :


Remissvar på Promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1). Diarienummer: Ju2018/00480/L4.

Sammanfattning :
Jag anser att utredarens förslag till implementering går långt över kraven som ställs i vapendirektivet och att utredaren inte har uppfyllt sitt mandat från regeringen då det tydligt stipulerade att förslaget ”inte skall bli onödigt betungande för enskilda licensinnehavare”.
Utredningsförslaget skall därmed förkastas i sin helhet.

Bakgrund :
Totalt finns det i Sverige ca 620.000 legala vapenägare som innehar ca 1,9 miljoner licenser. Trots det stora antalet, så är det ytterst sällan ett vapen av legalt ursprung används vid brott. Det handlar endast om i snitt 1,2 vapen per år enligt Björn Hagelins forskning. Legala vapen är alltså inte ett problem i Sverige. Trots det föreslår regeringens utredare Kazimir Åberg att det skall bli ännu krångligare regler för svenska vapenägare.

Flytten av halvautomater till kategori A :
EUs intention är att kombinationen ”stort” magasin och halvautomat skall vara i kategori A. Det är tydligt med paragrafen : ”Möjligheten att montera på en laddanordning med en kapacitet som överstiger 10 patroner för långa skjutvapen och 20 patroner för korta skjutvapen avgör inte i sig klassningen av ett skjutvapen i en viss kategori.”
Genom att flytta halvautomater till kategori A, dvs samma kategori som tex missiler och luftvärnsrobotar, så blir de förbjudna för civilt innehav, med ett undantag för sportskyttar. Det betyder till exempel att man inte kan resa till tävling med sitt vapen eftersom flygbolagen inte får transportera kategori A vapen. Det betyder också stora problem med att köpa reservdelar eller tillbehör eftersom legal hantering försvåras.

Undantag för målskyttar :
EUs intention är att länka undantaget till personen. Utredaren har istället valt att länka undantaget till vapnet. Varje sportskytt måste alltså söka ett undantag per vapen. Det kommer att leda till att de som idag tävlar med ett vapen som de har på jaktlicens måste söka licens för ett till likadant vapen på målskytte för att kunna tävla på samma premisser som idag (med valfri storlek på magasin). Detta leder alltså till onödig byråkrati och stora kostnader för den enskilde. Valet att länka undantaget till vapnet istället för personen gör också att jägare aldrig kan inneha ett stort magasin, inte ens för träning. Det är helt orimligt att en person som är betrodd med stort magasin till ett vapen inte skulle vara det med ett annat vapen.

Femårslicenser :
Även här har utredaren lagt ett förslag som går utöver EU parlamentets intentioner. EU parlamentet har klart och tydligt hänvisat till att vårt svenska system (där vapenlicensdatabasen samkörs med en rad andra register, såsom tex misstanke- och belastningsregistret varje natt) uppfyller med råge direktivets krav på att kontrollera licenserna vart 5e år.

Tillståndsplikt på laddingsanordningar och avfyrningsmekanismer :
Här har utredaren föreslagit två åtgärder som inte finns med i vapendirektivet. Det finns inget krav på tillståndsplikt på vare sig avfyrningsmekanismer (odefinierat i förslaget) eller laddningsanordningar (där utredaren själv medger att det är svårdefinierat). En slags laddningsanordning är tex ett magasin, vilket inte är mer än en liten låda i plast eller plåt med en fjäder inuti. Det är naturligtvis lika orimligt att tillståndsbelägga odefinierade delar som att göra det straffbart att inneha dem.

Slutsats :
Jag anser att implementeringsförslaget av vapendirektivet skall förkastas i sin helhet eftersom den svenska lagstiftningen idag svarar på kraven som ställs av direktivet och inget behöver förändras i lagstiftningen för att Sverige skall vara i nivå med direktivet.

Namn :

https://www.facebook.com/PiaClerteSportshooter/photos/a.599855100214599.1073741829.593065697560206/816491045217669/?type=3&ifg=1