Bekämpa kriminaliteten, inte pistolskyttet

Sveriges Radio har idag initierat en debatt om resultatlistor på Internet, kopplad till en tragisk vådaskjutning i kriminella kretsar med ett stulet tävlingsvapen. Att en människa mister livet är alltid tragiskt, och något vi djupt beklagar.

Ekot gick i morse ut med ”nyheten” att kriminella, genom att surfa runt på hemsidor med skytteresultat, kan identifiera vapenägare. Det är naturligtvis ingen nyhet i sig att resultatlistor från skyttetävlingar kan läsas av vem som helst.

Före Internet återgavs listorna i pressen, stora tävlingar och toppresultat i rikspress och lokala framgångar och tävlingar i lokalpress. Som alla andra sporter och idrotter vill även skyttet hedra sina framgångsrika utövare samt skapa intresse för vår verksamhet hos presumtiva medlemmar, sponsorer etc.

I det uppföljande Studio 1-reportaget idag antyds också att det är vanligt att legala vapen stjäls från legala ägare och sedan används i kriminella kretsar. Tillgänglig statistik och forskning visar tvärtom att detta är extremt ovanligt, framför allt på grund av de rigorösa förvaringsbestämmelserna.

Men har nu samhällsutvecklingen och en ökande kriminalitet gått dithän att vi bör försvinna från offentlighetens ljus? Pistolskytteförbundet anser inte det. Argumenten för detta är flera:

• Förundersökningen i det aktuella fallet visar inte att de vapenägare som drabbats av inbrotten har hittats på någon resultatsida (den visar inte alls var just dessa namn har hittats). Det vet även Polisen och Sveriges Radio.
• Ett tävlingsresultat innebär inte automatiskt att ett vapen förvaras i bostaden.
• Att dölja resultatlistor gör det bara marginellt svårare att hitta en skytt.
• Det antal vapen som stjäls från tävlingsskyttar är synnerligen marginellt i förhållande till den
mängd vapen som kommer in i landet illegalt.
• Skytterörelsen som ideell och allmännyttig verksamhet och som Frivillig Försvarsorganisation
gör nytta i offentligheten, inte i det fördolda.
• Det är inte rimligt att människorna ska låta sig begränsas i sin vardag bara för att en viss typ
av brott anses öka. Om det visar sig vara en ökad brottslighet är det den som ska bekämpas, inte samhällsnyttiga verksamheter. En kapitulation skadar allmänhetens förtroende för att samhället klarar av att skydda medborgarna.

https://www.facebook.com/pistolskytteforbundet/posts/1842613335783281

3 gillningar