Behovsmotivering för ännu ett A vapen

Västra Götaland, där ska man tydligen inte bo om man håller på med skytte

Hur länge har du utövat skytte med A vapen?

Drygt 30 år

Det är märkligt att behöva motivera för en till 9mm om du varit aktiv så länge. Har du många pistoler så kanske dem stör sig på det. Annars kanske det är värt att motivera för något annat än fält och precision t.ex. ppc eller milsnabb. Förmodligen gar du fått fel handläggare. Jag hade sökt igen.

Du menar att vänta ut tiden för överklagande o söka igen? Funderar på o göra det o på alla sätt redan i min ansökan påtala de tekniska skillnaderna på vapnen vid användning i de olika grenarna.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKspyp7u_8AhVNNOwKHc7JAxsQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpolisen.se%2Fsiteassets%2Fforfattningssamling%2Ffap-nummer%2Ffap551_3_rpsfs2009_13.pdf&usg=AOvVaw1DdVwiH3wHkjWKtahCJXBp

Enligt FAP:en 5 kap. gällande 2 kap. 3 § vapenförordningen (1996:70) (som du kan hänvisa till) gäller:

“En omställning av ett vapen från tävling till tävling är inte alltid
möjlig och inte heller lämplig från säkerhetssynpunkt. En mycket
framstående målskytt med en aktiv tävlingsverksamhet utöver
klubbtävlingar bör kunna meddelas tillstånd till innehav av fler än ett
vapen för samma användningsområde (klass, gren eller motsvarande)
även om vapnet är av samma typ och kaliber.”

Är varken framstående o har inte så ruskigt mkt resultat att visa upp heller, vill bara ha ett vapen som funkar optimalt för mig vad det gäller fältskytte

Det är väl två olika saker som åsyftas? Första stycket gör klart att det inte är lämpligt ur säkerhetssynpunkt att skruva på siktet mellan tävlingar, och därför finns behov av flera vapen. Detta gäller alla som utövar flera OLIKA grenar.

Det andra stycket syftar på att en mycket framstående skytt kan ha behov av flera vapen inom SAMMA klass eller gren.

Dock finns det tydligen exempel där handläggare fulat sig, tagit bort skiljetecknet, lagt till ett “varför” och bifogat en förvanskad version av texten vid avslag. De har alltså slagit ihop de båda styckena till:

“omställning av ett vapen från tävling till tävling är inte alltid möjlig och inte heller lämplig från säkerhetssynpunkt varför en mycket framstående målskytt med en aktiv tävlingsverksamhet…”

Tröttsamt.

Observera att det i detta fall rör sig om två skilda vapen med olika förutsättningar som kommer att användas i olika dicipliner dock i samma kaliber.