Att välja rätt kuldiameter vid handladdning

Står inför ett dilemma som saknar svart-vita svar och det är vilken kuldiameter som blir optimalast för ens eget vapen.

När det rör mitt vapen så har jag en trumhals som motsvarar ca. .4325 tum men där jag samtidigt har ett markant mindre lopp som mäter upp till .4252 tum (efter att ha slagit pipan). Detta samtidigt som en ren blykula rekommenderat bör vara .001 tum större än en kopparpläterad kula som vanligen säljs i kalibrarna .429 & .430.

Jag själv kommer att skjuta antingen rena blykulor alt. plastpläterade blykulor och sitter nu inför beställning av gjutblock från staterna.

Man kan välja tre alternativ (rörande standardavvikelse vid gjutning) vid val av diameter och det är +/- .001, - .002 & + .002 tum

Jag sitter i tankarna på att välja en kuldiameter på .4265 + .002 tum där jag har möjligheten att ta ner kulan uppåt .003 tum så att jag hamnar på ca. .001 tum större än pipans lopp. Skulle jag välja den här diametern så blir å andra sidan differensen till trummans hals rätt så stor vilket vissa hävdar är viktigt för att bibehålla gastrycket bakom kulan i bästa möjliga mån.

Jag vill samtidigt inte ha en kuldiameter som är för stor då jag istället får ett dilemma med blybildning i början av pipan.

Tankar och åsikter kring denna fråga?

Jag har förstått det som att man ska kalibrera kulan efter måttet på kammarhalsarna där det ideala är att kulan är 0,0005 tum mindre än kammarhalsen för fullgott stöd då kulan lämnar trumman.

Kulan kalibreras sedan ner till rätt dimension i pipan. Framgångsfaktorn är dock att loppet är mindre än kammarhalsarna vilket det är i ditt fall. Dock vet jag inte om det kan innebära problem när det skiljer såpass mycket som i ditt fall. Dvs. om en kula kalibrerad till kammarhalsarna skulle ge blyavlagringar då den trängs in i loppet. Har du märkt av det?

En annan sak att ta hänsyn till är att man inte får ha så stora kulor att de börjar buckla hylsor eller annat men jag har ingen erfarenhet av kalibern.

Det som är gränssättande är ju pipans diameter OCH att kammarhalsarna inte är trängre än pipan, för då kalibrerar kammarhalsen ner kulan till för liten diameter när den kommer in i pipan…men det problemet har du inte.

Samtidigt har du problemet med att inte ha för liten kula i kammarhalsarna - det problemet anser jag dock personligen är underordnat pipdiametern. Dock har du inte optimala utgångsförutsättningar med så stor skillnad mellan kammarhalsarnas och pipans diameter skiljer så mycket åt - hur du än vänder dig så har du arslet bak… :wink:

Problemet är ju dock att du inte bör gå upp för högt i diameter då det kan ge problem med blyavlagringar i ingångskonan och första delen av pipan.

Jag skulle nog experimentera lite i detta först. Kolla om du kan få tag på kulor i lite olika diametrar och kolla hur det blir med blow-by i kammarhalsar och blyavlagringar i ingångskona/pipa med olika kuldiametrar.

Sedan bör du tänka på att olika blylegeringar ger olika kuldiametrar i ett givet gjutblock. Så kolla noga upp med exakt vilken legering de anger gjutblockets kuldiameter.
Ren Linotype ger lättare kulor med mindre diameter och rent bly ger tyngre kulor med större diameter.

På denna hemsida står “allt” om kulgjutning och de tar även upp problematiken kring kuldiameter kontra pip- och kammarhalsdiameter.
From Ingot to Target: A Cast Bullet Guide For Handgunners, Table of Contents - Fryxell/Applegate (lasc.us)

Chapter 6 - Revolver Throat and Groove Dimensions: From Ingot to Target - Glen E. Fryxell (lasc.us)

Mvh
Johan B

Det låter som en osannolikt trång pipa - jag utgår från att du menar kaliber .44 Magnum? Är du säker på att du mätt på rätt sätt? Jag har aldrig hört talas om ngn 44 som haft så tight pipa.

Ruger Super Redhawk är däremot kända för stora kammarhalsar, och det finns även en del äldre S&W 29 som jag vet har haft det, dock sällan större än .432. Så där är jag med dig.

Mvh

Ola

Det var exakt min tanke också. Jag har aldrig sett så små .44-pipor. Ibland kan det vara lite svårt att mäta kulan efter att ha dragit den igenom pipan. Bommarna går lite “omlott”. Jag har också råkat ut för en del trummor som är runt .432" (främst S&W) och de går oftast bäst med stora kulor. Man vill inte att de ramlar igenom kammarhalsarna.

Det är just en s&w m29-2 som jag har från 1978.

Jag och min vän slog pipan igår med två kulor (.432) som båda kom ut med ett enhetligt resultat. Jag har även mätt mynningen med ett digitalt skjutmått som är relativt exakt (visar lite för lite) och där mötte jag upp ca .422 vilket är samma mått jag fått på de kulor som skjutits ut ur pipan och hamnat i snön i våras. Min väns skjutmått visade också runt .422 men en mikrometer gav 10,8 mm eller .42519 tum för att vara exakt.

Revolverns har med de .430 och .432 kulorna jag hittills använd blyat rätt så häftigt i slutet på konan i pipan och detta trots att jag skjuter plastplätterade WC-kulor.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att jag måste gå ner rätt så markant i kuldiameter för att möta pipans storlek.

Förvisso så är blyet i kulorna som jag skjuter tämligen mjukt och mer legering kanske skulle minska blyandet något…

Jag kommer framledes att smälta ner gamla kulor för att gjuta nya så där kommer det ju finnas en del legering redan.

Kan ju för övrigt tillägga att prestandan och precisionen är bra åtminstone inledningsvis då blyuppbyggnaden som uppstår snabbt i pipan börjar kalibrera ner kulorna för mycket.

Har du sluggat med kulor i rent bly eller i någon legering? Bäst mätresultat får du med rent mjukt bly - men jag tror Bull kan beskriva detta för dig mer exakt.

Vad får du för precision om du skjuter med vanliga mantlade kulor som Sierra (.429) eller Hornady XTP (.430)?

Har inte skjutit mantlat förutom någon enstaka .44 magnum. Har bara tänkt skjuta bly alt. plastplätterat bly.

Med mina plastplätterade kulor så ligger jag inom en snusdosa på 25 meter och då skjuter jag bara med stöd och ej med skottstol så den mänskliga faktorn spelar givetvis in.

Sköt förvisso hål i hål under gårdagens fältskjutning på en tunna på dryga 55 meter så precisionen finns där men efter en hel runda á 36 skott så syntes en tydlig blybeläggning i pipan…

Mäter du på rätt sätt?

Mäter du där kulan är som bredast eller där bommarna har tryckt in blyet i kulan lite?

Mvh
Johan B

Hej,

I.o.m. att räfflorna är vridna så är det givetvis det största måttet som mätts ut. slog pipan med två kulor där den första slogs in mer än en kullängd in i loppet så att den hade räffelspår längst hela kulan och den andra kulan slogs in så att änden var nästan i höjd med konan. Båda kulorna mättes där räfflorna hade format kulan och det största måttet togs ut med en mikrometer med ett enhetligt mått på .4252 tum för båda kulorna.

Diskuterade detta med en av föreningsmedlemmarna och jag kom fram till att om jag skulle välja en kuldiameter för gjutblocket på .429 +/- .001 tum med möjlighet att ta av uppåt .004 tum vid kalibrering så har jag ett spann på .425 till .430 tum som jag skulle kunna laborera med. Kalibreringsögon kan jag ordna av vänner som jobbar på mekanisk verkstad om jag inte skulle hitta vissa storlekar i ‘‘hyllsortimentet’’.

Då har jag möjlighet att successivt minska kuldiameter och se hur mycket mindre blybildning jag kan få utan att det påverkar prestanda och precision.

Eftersom jag även ska plastplättera kulorna så byggs ju dessa upp något mer i diameter.

Hej! Jag förstår inte riktigt hur du mäter loppet - kulorna (mjukbly) ska tryckas genom hela loppet från ingångskonan och fram till mynningen. Bäst är att ha flera korta stänger (strax under kaliberdiametern) som man pressar in kulorna genom pipan med vartefter med en tving. Längden ska vara såpass att man får in dem i öppningen i stommen och så att du får grepp med tvingen. Gör du det tror jag du får värden mellan 429 och 430. Sannolikt skulle jag köra med blykulor kalibrerade till 431 eller 432 om jag var du.

Jag knackade in kulorna genom konan ut i loppet en bit och slog sedan ut kulorna via konan igen. Det är inget krav att slå igenom kulan genom hela loppet då en kula inte blir större bara för att du slår in kulan i loppet 5cm istället för 1cm.

Båda kulorna var väsentligt större än loppet när de slogs in och de hade även olika storlekar (den ena bankades ut mer innan) och de kom ut med samma mått på loppet så nej hur jag än väljer att slå pipan så kommer inte loppet att bli större tyvärr…

Sen sista kulan skäggade desutom ordentligt pga den större storleken så det finns ingen fysisk chans att kulan kan bli mindre än loppets faktiska mått baserat på resultatet…

Jag förstår nog precis hur du mäter loppet och det är ett bra sätt att mäta om du har olika friktion beroende på var i pipan kulan befinner sig. En pipa som ger mindre friktion när kulan kommit halvvägs igenom är inget bra medan en pipa som behåller eller ökar friktionen något genom pipan kommer att funka.

Jag vidhåller däremot att jag inte har hittat en så trång pipa någon gång. Det finns saker man kan testa att göra men det kräver att man tar loss pipan från stommen. Jag har gjort det i samband med åtgärdande av spruckna ingångskonor ibland och på en del revolvrar har precisionen blivit bättre än skytten någonsin haft (även som ny).

Dagens 929’or har ofta ett mått på .358" i kammarhalsarna och ner till 0.353" i pipan. De brukar inte få bra precision förrän man går upp till 0.358" på kulan. Skjuter man blykula, så vill man inte ha en kula som är mindre än kammarhalsarna eftersom det brukar kunna blya rätt ordentligt. Det ger dock inte alltid dålig precision om det blyar.

Tog med mig den slagna kulan samt en ny kula till min vän som mätte kulan sist för att jag tyckte mig hitta en punkt på kulan som översteg .425 tum och mycket riktigt så hittade min vän en punkt som uppmättes till ganska exakt 10,9mm eller .429 tum vilket borde vara något närmare sanningen.

Originalkulan mättes upp till .433 tum och den verkar vara precis rätt storlek enligt en tidigare beskrivning som jag fick där det påstods att en bra storlek på kula kontra halsstorlek är när kulan glider igenom halsen med ett lätt tryck av en penna eller annat.

Ibland är det bra att kontrollmäta det man redan mätt en gång…

Jag håller på med en pipa till en 629’a nu. Även den Smithen har .433" i kammarhalsarna. Det verkar vara vanligare med stora kammarhalsar än rätt kammarhalsar :grin::rofl:. Som tur är brukar de få bra precision med aningen större kula.

Skönt att du fick ordning på mätningarna. Det är som jag sade lite tidigare. Ibland är det svårt att mäta rätt.