2019-01-08 (M) Stenergard och Berghen i Norra Skåne

https://www.facebook.com/kryssamaria/photos/a.284063998385624/1379222512203095/?type=3&theater

:small_blue_diamond:Ms och KDs budget kortar handläggningstiderna för vapenlicenser​:small_blue_diamond:

”Staten har ett ansvar att kontrollera vem som har tillgång till vapen och varför. Men det är inte de legala vapnen som är problemet i Sverige idag. Den organiserade brottslighetens tillgång till illegala vapen är enorm. Därför är det den illegala vapensmugglingen som ska bekämpas, inte laglydiga jägare och sportskyttar.”

:m: I och med att riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget kommer öronmärkta pengar nu att avsättas i syfte att korta handläggningstiderna för vapenlicenser. Det är ett bra och viktigt steg i arbetet med att fortsätta förbättra villkoren för svenska jägare och sportskyttar. Vi håller vad vi lovade innan valet. Nu minskar vi krånglet - på riktigt.

Detta ämne stängdes automatiskt 24 timmar efter det senaste svaret. Nya svar är ej längre tillåtna.