Glock 17 Gen4 9mm + 4 mag

Glock 17 Gen 4 9mm

Som ny
1 ägare
200-400 skott
4 st Glock magasin
TTI Grand master 3.25 lb connector kit kan följa med vid snabb affär
Prisidé 7000 kr