Dillon Square Deal B, 45 ACP

Square deal B med kalibersats för 45 ACP säljes.
Tänker 5000 kr.