5.11 Range Ready Bag 43l

1000 kr + eventuell frakt

Mycket omtyckt men pga problem med axel så är den helt enkelt för tung… Har 2 katter så risk för päls föreligger….Exempel på bättre detaljbilder
https://www.kruttunnan.se/jakt/fritid/5-11-tactical/bags-and-packs/5-11-range-ready-bag-43l.html