Colt Python. 357, 6"

Intresserad att köpa en rubr. revolver. Inköpstillstånd finns.